วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

603.. อย่า.. มอง...วัชรยาน..ผิด..?.

ในภาพอาจจะมี 1 คน

603.. อย่า.. มอง...วัชรยาน..ผิด..?.
  • มีผู้กล่าวว่า... วัชรยาน ถือเอาพลังทางเพศเป็นเครื่องผลักดัน มีการเสพกาพ ดื่มเหล้า กินเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นเส้นทางของหลุดพ้น
  • นั่น..เป็นการนำเสนอ อย่างผิดพลาด มีหนังสือกล่าวถึงวัชรยาน “อย่างไร้สติ “ .ทำให้ผู้ไม่ได้ศึกษาจริง จึงมองภาพ “ตันตระยาน-วัชรยาน..เป็นลัทธิแห่งการหมกมุ่นในกิเลส ในกาม..
  • หนังสือมีการชี้นำว่า “.วัชรยาน “เป็นยานที่ใช้การร่วมเพศกัน…โดยใช้ มนตรา เพื่อปลุกกระพือแรงราคะ ดื่มของมึนเมาเพื่อการบรรลุ..
  • …++. กิเลสตัณหาไม่ใช่อะไรอื่น แท้จริงเป็นรูปหนึ่งของปัญญา แต่ว่าพลังสติเราไม่พอมันก็จะทำลาย ถ้ามีความตั้งมั่นของสติ มีเจตนารมณ์บริสุทธิ์ มีศรัทธา พลังเหล่านี้จะทวีขึ้นตามพลังของกิเลส กิเลสมาก กิเลสลึก ปัญญาก็จะมาก ปัญญาก็จะลึก ตามกิเลสที่เราต่อกรด้วย..มันเป็นเช่นนั้นเอง..มารมาก บารมีมาก..มันเป็นกกเช่นนั้นเอง..มารมาก กิเลสมาก ใช่เราจะตามใจมารหรือกิเลสก็หาไม่...มันเป้นเครื่องทดสอบ เป็นครูของเรา..เท่านั้นเอง..เป็นภูเขา ลำธาร ให้เราก้าวข้ามผ่าน..
  • **... สาระสำคัญของวัชรยาน คือ “ญาณสายฟ้า” ญาณที่คมประดุจเพชร ย่อมเครื่องตัดอวิชชา เป็นญาณ ที่เกิดอย่างฉับพลันทันใด รู้แจ้งฉับพลัน
  • ***...วัชรยาน...ไม่ใช่ลัทธิตันตระธรรมดา มิใช่ .”ตันตระแบบอินเดีย..” ที่มีการเสพกามตามภาพวาด แต่เป็นลักษณะของ “..ตันตระแบบพุทธ”
  • …. วัชรยาน มีวินัย พลังของสติ พลังของมนสิการ เพื่อจะเปลี่ยน กิเลส..ให้เป็น..โพธิ์ ..
  • .... เมื่อกิเลสปรากฏ เราเห็นมันด้วยพลังของสติสมาธิ เมื่อนั้น “ กิเลส”.กลับกลายเป็น “ปัญญา”เกิดความสว่างไสวทางปัญญา นั่นคือ กิเลส ก่อเกิด ปัญญา
  • ..แดนแห่งวัชรยาน คือ แดนทิเบต ภูฏาน ..ล้วนเป็นแดนแห่ง “โพธิสัตว์ระดับปรมัตถบารมี” มาฝึกฝนทางโลกวิญญาณ เช่น พระดาไลลามะ ก็ระดับ ปรมัตถบารมีโพธิสัตว์วิริยะธิกะ.. และองค์มหาพุทธะ..ล้วนผ่านการฝึกทางจิตวิญญาณ.ทางวัชรยาน
  • **..การกล่าวผิดๆเช่นนั้น โดยไม่ศึกษาถ่องแท้.....ย่อมก่อบาปในจิตใจ ...ย่อมขวางทางการรู้ธรรม ให้เนิ่นนานไปอีก..ขอโปรดพึงระวัง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น