วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตอบคำถามที่ติดค้าง

#ตอบคำถามที่ติดค้าง
ก่อนอื่น..ต้องอธิบายให้เข้าใจกลไกร่าง*กายไร้ทิพย์*ก่อน
(1)จิตใหม่..คือ จิตมนุษย์ธรรมดา เหมือนคนทั่วไป
(2)เรา..คือ อีกจิตที่เป็น*อรูปจิต*ที่ไม่ใช่จิตมนุษย์ ที่เชื่อมต่อกับ
ร่างโพธิสัตว์*พระขันธ์แก้ว*ที่อยู่ภายใน กายเนื้อ กายไร้ทิพย์
(3)เรายังไม่ได้รับทั้ง*สัมมาสัมโพธิญาน*และ*อนุตตะโรญาน*
จึงไม่สามารถรู้-เห็น ร่างวิญญานต่างมิติด้วยตัวเองได้ ต้องถาม*องค์เลขา*
(4)องค์เลขาของเราคือ พระพุทธปัจเจก ที่จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์ถัดจากยุคพระศรีฯ ต่อไปชื่อ พระพุทธเจ้าพระธรรมโกศา
(5)ดังนั้น จะไม่ตอบเรื่อง*องค์ใน*ว่าคือใคร เพราะรู้เองไม่ได้
แต่เรื่องทั่วไป เรารู้ด้วยตัวของเราเอง
.
(1)#รัชดา_เทพเฉลิม จิตญานสูงมาก ขั้นยอดของปิระมิด พระตรีมูระติ
มีองค์พระเยซู พระพรหมหลายองค์ มาฝากกายร่วมด้วย มือถือพระขรรค์
(2)#วารินทร์_รังอ่อน มีองค์เทพ แต่ไม่สำแดงร่าง เป็นพลังงานครอบร่างไว้
ไม่เปิดจิตให้ แต่คอยคุ้มครองให้
(3)#เรือง_คชวงศ์ เป็นกายทิพย์ชั้น*อรูปพรหม*ซ้อนกายเนื้อ มีสัมผัสใน
และรับสัมผัสนอกตัวได้ (ถ้าเปิดทิพย์ให้แล้ว)
(4)#ปาณิตา_เตมิยาจล พระราชบุตรีของพระนารายณ์กับพระแม่รัศมี
ชื่อว่า*เจ้าแม่เทวตา*เป็นร่างอิสริยะพรหม อยู่ชั้นดาวดึงส์ ทิศเหนือกับ
ทิศตะวันออก ไม่อยู่ในพรหมโลก ในร่างกายเนื้อ ไม่มีร่างใน ไม่เปิดทิพย์
ให้ถือปฏิบัติอย่างเดียว
(5)#รัตติยา_วิญญูภาพ มีองค์ แต่ยังไม่เปิดทิพย์ในให้ ยังไม่ถึงเวลา
จิตใน รู้ในองค์มรรคแล้ว กำลังรอกายเนื้อ เรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากกว่านี้ก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น