วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์16

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน
(1)อริยะกาย
(2)อริยะจิต
#อริยะกาย = คนที่เห็นแล้วรู้สึกศรัทธา น่าเคารพ น่านับถือ
แบ่งได้ตามสถานะ>>บุคคลธรรมดา กับ อริยะสงฆ์
แค่>>แสดงให้ถูกต้อง-เหมาะสม กับสถานที่ เวลา บุคคลที่เข้าร่วม
อริยะกายแท้>>มาจากอริยะจิตจริงๆ
อริยะกายเทียม>>มีผลประโยชน์ ดัดจริต เสแสร้งทำได้ทั้งหมด
#อริยะจิต = เมตตา กับ อุเบกขา
เมตตา>>เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ ผู้ช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่า*จะต้องไม่มี-จะต้องไม่เอา*
อุเบกขา>>ควบคุมอารมย์ได้..นิ่งเป็น จิตไม่หวั่นไหว ทุกเหตุการณ์
.
ดังนั้น อริยะบุคคล หากเข้าใจ เป็นได้ทั้งใน ฆราวาส และ สงฆ์
จุดสำคัญ..อยู่ที่จิต เป็น*อริยะจิต*
ถ้าดูที่*อริยะกาย*..มันดัดจริต แสดงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น