วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ช่วงเวลาแห่งการชำระล้าง (Cleaning time)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ช่วงเวลาแห่งการชำระล้าง (Cleaning time)
  • กึ่งกลางพุทธกาลคือช่วงเวลาแห่งการชำระล้างและพิพากษาในโลกของเราแต่หากจะให้ทำทั้งโลกพร้อมกันคงยาก ดังนั้น สวรรค์จึงได้จัดสรรให้เทพแต่ละชุดลงมาทำกิจ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ไปยังประเทศต่างๆ ให้แต่ละประเทศชำระล้างกันเอง โดยมนุษย์มีเจตจำนงค์เสรีที่จะเลือกได้ครับว่าจะเข้าร่วมการชำระล้างในกลุ่มใด (หากสามารถทำได้) ดังนั้น บางคนจึงเลือกไปสู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มี "พลังงานตกค้าง" ต้องได้รับการชำระไม่น้อยทีเดียว จัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับกลาง (กรรมเราน้อยกว่าบางประเทศเช่น USA) ดังนั้น หากคุณเลือกไปอยู่ประเทศที่กรรมน้อย คุณก็ได้รับผลจากการชำระล้างแบบเบาบางด้วย แต่หากไปอยู่ประเทศที่มีกรรมมาก ก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า กลุ่มประเทศที่มีพลังงานตกค้างน้อย เช่น ทิเบต (ได้รับการชำระแล้ว), เนปาล, ภูฎาน ประเทศที่มีพลังงานตกค้างปานกลาง เช่น ไทย, มาเลซีย, ออสเตรเลีย ฯลฯ ประเทศที่มีพลังงานตกค้างมาก เช่น อเมริกา, รัสเซีย, จีน, พม่า, เกาหลี, ซีเรีย ฯลฯ เป็นต้น ระดับของความรุนแรงของภัยพิบัติจึงต่างกันครับ สำหรับประเทศไทย ภัยพิบัติหลังๆ เบาบางกว่าบางประเทศ เช่น เนปาล (ที่เกิดแผ่นดินไหวคนตายมากมาย) เพราะมีมือศัลยกรรมมือหนึ่งลงมาช่วยทำให้การชำระล้างเบาบางลง จึงมีภัยพิบัติรุนแรงไม่มาก เช่น ซึนามิ ที่จบลงไป (จากนั้นก็เบาลง)
  • "ช่วงเวลาแห่งการชำระล้าง" คือ ช่วงเวลาที่มีการชำระล้าง และมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไป จนเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วต้องอพยพไปต่างดาวก็หาไม่ ไม่ใช่นะครับ โลกนี้ปลอดภัยดีและเราสามารถอยู่ได้ (อย่าไปตกใจตามคำของอีตาสตีเฟ่น ฮอว์คิง ที่ให้เราเตรียมอพยพไปต่างดาวละ) เราแค่มีช่วงเวลาหนึ่งที่จะเกิดการชำระล้างและการปรับตัวของโลก จากนั้นมันจะเข้าสู่ "สมดุลใหม่" (New Equilibrium) ทุกอย่างก็จะเข้าที่ สงบลงได้ครับ ระยะเวลาอาจสั้นยาวไม่เท่ากัน และอาจใช้คนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มก็ได้ ประเทศไทยเราเข้าสู่การชำระล้างหลายระลอกครับ หมดหนึ่งระลอกก็พักฟื้นระบบโดยรวม จากนั้นก็เริ่มเข้าระลอกใหม่เหมือนระลอกคลื่น ไปเรื่อยๆ ปัจจุบัน รบ. ชุดนี้คือ "ชุดชำระล้าง" แบบสมบูรณ์ครับ คือ สวรรค์จัดมาให้พร้อมเลย แต่ละคนล้วนเป็นตัวแทนทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ ไม่ได้มาทำหน้าที่พัฒนาประเทศในภาวะปกตินะครับ ดังนั้น มันจะไม่ค่อยเหมือนที่ยังดี ยังปกติอยู่ อันนี้ต้องเข้าใจนิดส์นึงค์ ทีมงานชำระล้างนั้นจะมีหลายมือ เช่น มือสังหาร, มือสั่งการ, มือพิพากษา, มือดูแลระบบองค์รวม ฯลฯ เพื่อให้กระบวนการชำระล้างนั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวล ชายเองก็เป็น "มือหนึ่งในนั้น" ครับ 555 ซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าพวกเราเป็นเสมือน "หัตถ์แห่งพระเจ้า" (Hand of God) ซึ่งไม่ได้มีอยู่แค่มือเดียวแน่นอน ดังนั้น ก็อย่าซีเรียสเกินไป ยืดอกรับสิ่งที่เกิด แล้วผ่านไปให้ได้ เรียนรู้จากมันให้มาก ไม่ก็ร่วมมือด้วยเลยครับ
  • ซึ่งตอนนี้เราชำระล้างได้เบามือลงละครับ เช่น ราคาสินค้าตกต่ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น