วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประวัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ประวัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
(โดยย่อ)
 • เกิด พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บ้านดอกไม้ ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด พระนคร
 • การศึกษา 
  • ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุริยวงศ์, 
  • ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย, 
  • ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ, 
  • ปริญาตรีและโท ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สจว.รุ่นที่ ๕๗
 • การทำงาน 
  • ลูกจ้าง กอ.รมน. (๒๕๑๘-๒๕๒๑), 
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๗ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๒๕๒๑-๒๕๓๕), 
  • ผู้ชำนาญการ ๘-๑๐ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (๒๕๓๕-๒๕๔๔)
 • การศึกษาธรรม 
  • นักธรรมตรี, 
  • ศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อลี ธัมมธโรตั้งแต่ ๒๕๐๒, 
  • ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูป ตั้งแต่ ๒๕๒๕ อาทิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร และหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เป็นต้น, 
  • อุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี โดยมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์, 
  • อุปสมบทครั้งที่ ๒ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๔) โดยมีพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์
 • สถานที่จำพรรษา 
  • ๕ พรรษาแรกจำพรรษาอยู่ ณ สวนโพธิญาณอรัญวาสี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ของท่านพระอาจารย์สุจินต์ สุจิณโณ 
  • และพรรษาที่ ๖ ณ สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลุรี โดยความเห็นชอบของพระอุปัชฌาย์
 • งานเขียน 
  • วิมุตติปฏิปทา (๒๕๔๒-๒๕๔๔) ก่อนอุปสมบท, 
  • วิถีแห่งความรู้แจ้ง(๒๕๔๕),
  • ประทีบส่องธรรม (๒๕๔๗) 
  • ทางเอก (๒๕๔๙) 
  • วิมุตติมรรค (๒๕๔๙) 
  • และแก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (๒๕๕๑)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น