วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

เจ้าเกิดอารมย์_เพราะเจ้าลืม_ท่องพุทโธ_นานเกินไป

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

#มหาสติ..วิธีการ ท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ ต่อเนื่อง ตลอดทั้งวัน ตลอดชีวิต
#สมาธิ..วิธีการ เพ่งที่หน้าอกพร้อมกับท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ
#บารมีกาย..วิธีการ ให้_ช่วยเหลือ_เสียสละ_กินง่าย_อยู่ง่าย_ได้แค่นี้_ก็ดีแล้ว
#ชีวิตเป็นสุข.. อ่อนน้อม_ถ่อมตน_,ยอมคน_มีสัมมาคารวะ_ปิยะวาจา_วิริยะไม่ตก
.
พิมพ์บทสอนทุกตอน ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม ทำเป็นหนังสือ>>อ่าน
ดูวีดีโอ ทุกตอน ให้เข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น