วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อดีตชาติคุณมาจากสำนักใด?

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
อดีตชาติคุณมาจากสำนักใด?
ดูได้จาก "อุดมการณ์ทางการเมือง" นะครับ แต่ละสำนัก แต่ละพรรคจะมีแนวทางหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้ฝังลึกในจิตใต้สำนึก และสามารถแยกแยะออกได้ดังนี้

1 เส้าหลิน
 • เข้าข้างชาวฮั่น แต่ไม่หนุนให้ใครได้อำนาจ แต่จะช่วยรักษาความสงบโดยรวม โดยดูแลทั้งระดับบน (ฮ่องเต้) และระดับล่าง (ไพร่)

2 สราญรมย์
 • ต่อสู้กับสงคราม สร้างสันติสุข โดยอาศัยการแต่งงาน และสร้างสัมพันธไมตรี โดย หลีชิวสุย, ซีจุ๊ ต่างก็แต่งงานเข้าซีเซียะ

3 ช้วนจินก่า
 • ต่อสู้กับราชวงศ์เก่า หนุนราชวงศ์ใหม่ที่มาจากรากหญ้าแต่ไม่ยึดติดชาวฮั่น นิยมต่างชาติ เปิดรับต่างชาติ (มองโกล) มากกว่าฮั่น

4 กระยาจก
 • ต่อสู้กับต่างชาติ หนุนชาวฮั่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด และสนับสนุนให้ชาวฮั่นก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ ไม่กลัวสงคราม พร้อมทำสงคราม

5 ง้อไบ๊
 • ต่อสู้กับสงคราม สร้างสันติสุข โดย "ตัดไฟแต่ต้นลม" ไม่ให้เกิดการก่อการใหญ่ ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ๆ และก่อสงครามภายใน

6 เม้งก่า
 • ต่อสู้กับต่างชาติเพื่อชาวฮั่น แต่เปิดรับศาสนธรรมจากต่างชาติ กล้าสู้สงคราม เพื่อก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ให้แก่ชนชาติเดียวกัน (ฮั่น)

7 บู๊ตึ้ง
 • วางตัวเป็นกลาง สร้างดุลยภาพ รักษาตัวรอดไว้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการก่อตั้งราชวงศ์ใดๆ แต่คอยช่วยทุกราชวงศ์ในเรื่องความมั่นคง

8 สุสานโบราณ
 • วางตัวเป็นกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆ หลบลี้ออกมาจากวังวนของการเมือง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแบบลับๆ

9 พรรคสุริยัน-จันทรา
 • เปิดรับต่างชาติ ร่วมมือกับต่างชาติ เพื่อก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ แต่ทำเพื่อชาวฮั่น ยอมค้าขายของเถื่อน และกล้าทำสงครามต่างๆ

10 พรรคฟ้าดิน
 • ต่อสู้เพื่อชาวฮั่น ขับไล่ชาวมองโกล ต่อต้านต่างชาติ (ชาตินิยม) แต่ไม่ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ แต่ยอมหนีไปอยู่ในเกาะอื่น (ไต้หวัน)

11 หัวซาน
 • ต่อสู้เพื่อชาวฮั่น รักษาวัฒนธรรมชาวฮั่น (พรรคอนุรักษนิยม) เช่น เทพบุตรดาบงูทอง ที่ลอบฆ่านักพรตซึ่งทำงานให้อ๋องตัวเอ๋อกุน
 • ท่านมีแนวคิดเชิงการเมืองการปกครองแบบสำนักใดละครับ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น