วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชาวศรีวิไลซ์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

ชาวศรีวิไลซ์
  • ชาวศรีวิไลซ์คล้ายๆ ชาวบังบด พวกเขาเป็นพวกกายทิพย์ กายพลังงาน ไม่มีกายสังขารร่างเนื้อ แต่เป็นจิตวิญญาณมนุษย์ครับ (มนุษย์แต่เดิมไม่มีกายเนื้อ มีแต่กายพลังงานมาก่อน) แต่ต่างจากชาวบังบดตรงที่พวกเขาไม่ได้อยู่บนพื้นดิน พวกเขาจะอยู่บนเรือ หรือก็คือ "เรือธรรมนาวา" ของพระศรีอาริยเมตตรัย ตามตำนานที่ว่าพระศรีอาริยเมตตรัยจะมาฉุดช่วยสรรพสัตว์ขึ้นเรือธรรมนาวา ชาวศรีวิไลซ์ดำรงอยู่คล้ายมนุษย์ บนเรือนั้นเหมือนอาณาจักรที่มีแผ่นดิน, น้ำ, ต้นไม้ ฯลฯ มีพระศรีอาริยเมตตรัยปกครองอยู่ และมี "สภา" เป็นทีมงานช่วยพระศรีอาริยเมตตรัยทำกิจต่างๆ เนื่องจาก มนุษย์ปัจจุบันนั้น สูญเสียความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณของมนุษย์ไปแล้ว พวกเขากลายเป็น "ร่าง" ของอะไรบางอย่าง เช่น ร่างของปีศาจ, ร่างของอสูร, ร่างของซาตาน ฯลฯ ทว่า มนุษย์ที่แท้จริงเป็นจิตวิญญาณที่จรจากร่างนั้นมานานแล้ว พวกเขาตกเป็นทาสของผู้ที่มีอำนาจมากกว่าในอีกมิติหนึ่ง เมื่อพระศรีอาร์ฯ ได้ปลดแอก ให้อิสรภาพแก่พวกเขาแล้วรับพวกเขาไว้บนเรือนั้น พวกเขาจึงกลายเป็น "ชาวศรีวิไลซ์" ตามตำนานที่เล่าขานกัน
  • เรือธรรมนาวานี้ มีลักษณะคล้าย "จานบิน" ของวัดธรรมกาย ซึ่งพระในวัดอาจเห็นด้วยตาทิพย์แล้วพยายามสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับ ทว่า เจดีย์ธรรมกายยังไม่ใช่เรือธรรมนาวาของแท้ เป็นแค่ของที่สร้างจำลองขึ้นให้เห็นจากการเห็นผ่านนิมิตรเท่านั้น เรือจริงจะมีลักษณะคล้ายๆ นั้น ด้านล่างเหมือนจักร ด้านบนเหมือนโลก คือ มีแผ่นดินและที่อยู่อาศัยราวกับจำลองโลกนี้มาเลย ชาวศรีวิไลซ์นี้จะใช้ "เงินบุญ" ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน พวกเขาจะทำความดีเพื่อให้ได้เงินบุญมาก่อน สะสมเงินบุญได้มากแล้วจะเอาไปซื้อ "ร่างมนุษย์" ครับ มนุษย์คนไหนหมดบุญแล้วอยากมีบุญต่อไปอีก เพื่อให้สังคมสมมุติทางโลกยังคงอยู่ได้ (ถ้าหมดบุญ บางคนอาจธุรกิจล้มละลายทีเดียว) พวกเขาจะต้องขอ "ต่อบุญ" เงินบุญของชาวศรีวิไลซ์จะช่วยได้ แต่พวกเขาจะต้องให้ร่างสังขารแก่ชาวศรีวิไลซ์อาศัยเพื่อบำเพ็ญธรรม สร้างความดี ชาวศรีวิไลซ์จึงเป็นดั่ง "เทพองครักษ์ประจำกาย" ของมนุษย์โลกได้ ตรงนี้ต่างจากชาวบังบด ดังนั้น ชาวศรีวิไลซ์จึงมีทั้งที่มีกายเนื้อและไม่มี คนไทยก็สามารถรับชาวศรีวิไลซ์ไปอยู่เป็น "องค์ใน" ของตนเองได้ เมื่อได้รับแล้วจะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ครับ เพราะพวกเขาคือมนุษย์ จะมีความสุขแบบเรียบง่าย ดำรงอยู่ในโลกนี้แบบไม่ทำลายโลก
  • คนไทยส่วนใหญ่ชอบมีองค์ในเป็นพญานาคมากกว่าชาวศรีวิไลซ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น