วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มรรคาแห่งวัชระ การฝึกอบรมพื้นฐานอติโยคะ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

  • จากต้นสู่ปลายทางการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อช่วยสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์ 
  •  อติโยคะ หรือ ซกเช็น (Dzogchen) คือการปฏิบัติในพุทธศาสนา วัชรยาน ที่จะนำสู่การรู้แจ้งสัจธรรมสูงสุด ซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ของสรรพสิ่ง คือ การแผ่ไพศาลที่ยิ่งใหญ่อนันต์ เป็นความว่างอันประภัสสร สมบูรณ์พร้อม และไม่เปลี่ยนแปลง
  • .เข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติบนหนทาง การตัดผ่านสู่จิตเดิมแท้ (เทร็คเชิด)และ การข้ามพ้นสิ่งที่ปรากฏ (โทกอล )
  • เมื่อบรรลุซกเช็น ธาตุขันธ์จะสลายคืนสู่ธรรมธาตุ ปรากฏเป็นกายสายรุ้ง (rainbow body) และ กายประภัสสร ( light body) เพื่อเกื้อกูลสั่งสอนศิษย์ที่มีความพร้อมและถึงวาระเวลา
  • มรรคาแห่งวัชระ การฝึกอบรมพื้นฐานอติโยคะ
  • http://www.anamcarathai.com/p/blog-page_76.html

.
(เครดิตภาพจาก Wikipedia)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น