วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 30

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง


>>นานาสรรพสิ่ง ทั้งสังคมมนุษย์ สัตว์ชนิดต่างๆ วัตถุสิ่งของต่างๆ วิทยาการ-เทคโนโลยี่ แร่ธาตุ วัตถุธาตุ ฯลฯจนถึงสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็น มิติทิพย์ สัมผัสทิพย์ ฯลฯ

>>ทั้งที่เป็นวิชาที่เคยเรียนมา เคยรู้มา ค้นคว้าในกูเกิล จนถึงมีประสพการณ์ กับสิ่งนั้นๆ เชี่ยวชาญชำนาญ จนเป็น*ปัญญา*

  • (1)เป็นความรู้ วิชาเดียวกันใน สิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน และสัมผัส เหมือนกัน
  • .(2)#โลกียะปัญญา>>สมองจะมีความคิด จินตนาการ ต่อยอดความคิด เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง จนถึงขั้นมีอารมย์ร่วมกับสิ่งที่กำลังสัมผัส กำลังจับต้องกับสิ่งนั้น #จิตจะออกนอกร่าง
  • .3)#อริยะปัญญา>>สมองจะไม่มีความคิด และไม่มีอารมย์ แค่เห็น แค่ได้ยิน แค่สัมผัส ก็รู้แล้วว่าคืออะไร..นิ่ง #จิตอยู่ในร่าง ถ้าจะมีความคิดกับสิ่งนั้น>>เป็นความคิดเพื่อทบทวน ทำความเข้าใจและต่อยอดความคิด เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตนเอง

.
  • >>ให้เด็กยุคใหม่ หรือร้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสาร ดึงข้อมูลธรรมะ จากโปรไฟล์ กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป ออกมาเป็นกระดาษ รวมเล่ม เพื่อจะเข้าใจง่าย มากขึ้น และขออวยพรให้ผู้นำบทธรรมะนี้ ไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน จงประสพความสำเร็จ มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น