วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

#ภูติโอปาติกะ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

  • #ภูติ คือ นายเวรที่อยู่ในตัวเราทุกคน เมื่อนายเวร (ภูติ) ทำงาน (สัญญาเปิด) มันคือ... แม่เหล็กดึงดูดเจ้ากรรม นายเวร ให้เข้ามาหา
  • #แต่ภูติแต่ละตัว หรือ สัญญา (ธูปแต่ละดอก) จะหมดไป เมื่อธูปนั้น ดับลง ธูปดอกใหม่จะถูกจุดขึ้นมาอีก ตามสัญญา (ธูป) ตัวต่อไป

  • #ภูติโอปาติกะ ของแต่ละคน จะมีไม่เท่ากัน แต่จิตมีแค่หนึ่งเดียว (ยกเว้นจิตเทียม)
  • #สังขาร หมายถึง การขึ้นรูปของแต่ละสัญญา เก็บไว้ในดวงจิต ที่เรียกว่า "วิญญาณ" ภูติโอปาติกะ แต่ละรูป ตามสังขารตัวนี้ คือ สิ่งที่ส่งผลให้กายเนื้อเป็นรูปร่าง หน้าตาต่างๆ สมบูรณ์ หรือ พิการ หล่อสวย หรือ ขี้เหร่
  • #เวทนา คือ สภาวะอารมย์ คือ 
  • มูลเหตุ ให้สร้างสัญญาตัวใหม่ เกิดขึ้นในดวงจิต แล้วขึ้นรูป (สังขาร) เป็น
  • โอปาติกะ เป็นตัวส่งให้ไปเกิดในภพ ต่อไป......เป็นตัวอะไร
  • #โอปาติกะ คือ กายทิพย์ชั่วคราว ที่จิตไปปรุงแต่ง สมัยเคยเป็นอะไรก่อนหน้านี้ และยังมีร่างโอปาติกะชั้นสูง ซึ่งก็คือร่างทิพย์จริง ที่จิตอรหันต์สร้างขึ้น สัญญา>>>สร้าง>>>รูป>>>นาม คือ กายเนื้อขันธ์4

  • #นาม สร้างจิตใหม่ อยู่กลางกระหม่อม เพื่อควบคุมสมอง โดยมีจิตเดิม (คนที่ยังไม่สำเร็จอรหันต์) อยู่กลางหน้าอก 
  • - ถ้าคนทั่วไป เป็นวงกลมๆ(โดนัท) อยู่หน้าอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น