วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

พระอาจารย์วิศวภัทร ได้แปลอานิสงส์ของการสักการะพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ไว้ดังนี้ 

พระสูตร ชื่อ กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร :

หากผู้ใดปั้นหรือวาดรูปของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ แล้วน้อมเป็นที่พึ่ง เคารพ สักการะ แลมองด้วยความเลื่อมใส สดุดีและระลึกถึงด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจ หรือสวดท่องนามของพระโพธิสัตว์ หรือบูชาด้วยของหอม เทียน น้ำมันประทีป ผลไม้ อาภรณ์ เงิน ทอง สิ่งมีค่า ด้วยจิตศรัทธา จนถึงมีจิตน้อมพระโพธิสัตว์เป็นที่พึ่ง เป็นเวลาชั่วลัดนิ้วมือครั้งเดียว ได้แลมองครั้งหนึ่ง แล้วกราบลงหนึ่งครั้ง ได้สรรเสริญและถวายความเคารพต่อพระสูตรของพระกษิติครรภ์เพียงครั้งเดียว ต่อเบื้องหน้าพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ แล้วสวดกษิติครรภ์สูตรด้วยเสียงที่ดัง จะได้รับอานิสงส์ ดังต่อไปนี้

1.ไม่ตกอบายภูมิ : จะไปเกิดบนดาวดึงส์เทวโลกหนึ่งร้อยชาติ

2. บาปกรรมมลายสิ้น : สามารถล่วงพ้นวิบากกรรมไป 30 กัลป์

3.เสวยทิพยสุขบนเทวโลก : ไปเกิดบนเทวโลกนานแสนโกฏิกัลป์ หากเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นพระราชา สามารถระลึกชาติได้

4.หลุดพ้นจากอบายภูมิ : ผู้ที่สร้างกรรมชั่วต่างๆ เมื่อสำนึกผิด ไม่ทำผิดซ้ำอีก แล้วน้อมพระกษิติครรภ์เป็นที่พึ่ง จะรอดพ้นจากอบายภูมิ

5.ไม่ต้องเกิดเป็นหญิง : หากสตรีใดเบื่อหน่ายกายของสตรี เมื่อสิ้นชาตินี้แล้วผ่านไปอีกแสนหมื่นกัล์ปจะไม่ต้องมีกายเป็นหญิงอีก

6.มีรูปลักษณ์บริบูรณ์ : หากสตรีใดเบื่อหน่ายรังเกียจกายของสตรี อัปลักษณ์ เต็มไปด้วยโรค เกิดใหม่จะมีรูปกายที่สวยงามไม่บกพร่อง หรือเกิดเป็นขัตติยนารีนานนับสิบล้านกัล์ป

7.ยากจนได้ร่ำรวย หากผู้ยากจนข้นแค้น ต้อยต่ำ เป็นทาส ได้สำนึกผิดต่อบาปในอดีตของตน ในสิบล้านกัล์ปจะเกิดในตระกูลสูง ไม่ตกอบาย

8.ปรามาสรับกรรมหนัก : หากคนชั่ว เทพร้าย ได้เห็นผู้กราบไหว้ ภาวนา น้อมพระกษิติครรภ์เป็นที่พึ่ง แล้วหัวเราะ ดูแคลนว่าไร้ซึ่งบุญกุศล ฯลฯ แม้เพียงครั้งเดียว บุคคลเหล่านั้น แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วถึงหนึ่งพันพระองค์ กรรมจากการปรามาสก็ยังไม่สิ้น ต้องรับทุกข์ทรมานแสนสาหัสในอเวจีมหานรก

9.ได้เห็นแลได้สดับรับกุศล : หากได้เห็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือได้ยินพระนามหรือชื่อพระธรรมสูตร ในชาติปัจจุบันจะได้ผาสุกร่มเย็น ในอนาคตแสนหมื่นชาติ จะเกิดในตระกูลสูง มีความสุขสมหวังตลอดไป

10.อ่านท่องพระธรรมดับเคราะห์ : หากผู้สาธยายพระกษิติครรภ์สูตรหนึ่งจบ ทุกวันที่ 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30 ตามปฏิทินจันทรคติ ในรัศมีร้อยโยชน์ (160 กิโลเมตร) จะไร้เคราะห์ภัย ในบ้านเรือนจะปราศจากโรคร้าย ทรัพย์สินอาหารอุดมสมบูรณ์ ทุกคนในครอบครัวไกลจากอบาย

11.เทพคุ้มครองให้ปลอดภัย :เทพเจ้าจำนวนแสนองค์จะดูแลตลอดทิวาราตรี ไม่ให้สิ่งอัปมงคล โรคร้าย เข้ามาสู่บ้านเรือน

12.เดินป่าออกทะเลมีเทพรักษา : หากก่อนเดินทางไปในที่อันตราย ได้ภาวนาถึงพระกษิติครรภ์หนึ่งหมื่นจบ บรรดาเจ้าที่และเทพเจ้าในทุกแห่งที่ผ่านไปจะคุ้มครองให้เป็นสุข สัตว์ร้ายไม่ทำอันตราย

13.เทพบันดาลให้ปัจจัยสี่อุดม : หากภาวนานามของพระกษิติครรภ์วันละหนึ่งพันจบครบหนึ่งพันวัน พระโพธิสัตว์จะบัญชาให้เจ้าที่และเทพเจ้าตามคุ้มครองผู้นั้นให้อุดมสมบูรณ์ ไร้โรคภัยไปตลอดชีวิต สุดท้ายจะได้รับพยากรณ์มรรคผลจากพระโพธิสัตว์

14.ผู้เกิดใหม่สิ้นวิบากบุญเพิ่มพูน : บรรดาผู้ที่คลอดบุตรใหม่ๆ หากสวดพระกษิติครรภ์สูตร หรือภาวนานามพระกษิติครรภ์ครบหนึ่งหมื่นจบ วิบากกรรมเก่าของทารกแรกคลอด จะดับสิ้น ทารกจะเลี้ยงง่าย ไม่มีโรค เพิ่มพูนบุญวาสนา

15.ฉลาดหลักแหลม : หากมีจิตอ่านท่องพระธรรม แต่เพราะวิบากกรรมมาปิดกั้นให้ไม่เข้าใจ จดจำไม่ได้ ให้อฐิษฐานจิตด้วยการตั้งน้ำสะอาด 1 แก้ว ไว้ที่หน้ารูปพระกษิติครรภ์เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน แล้วค่อยเชิญขึ้นมาดื่ม จากนั้นให้มีศีล 5 บริสุทธิ์ งดเว้นผักกลิ่นฉุนทั้ง 5 ผ่านไปเจ็ดหรือยี่สิบเอ็ดวัน จะฝันเห็นพระโพธิสัตว์มาในรูปกายต่างๆ อภิเษกให้ที่ศีรษะ เมื่อตื่นขึ้นมาจะเฉลียวฉลาด จดจำพระธรรมได้ไม่ลืมเลือน

16.ญาติมิตรในอบายได้รอดพ้น : หากฝันเห็นภูตผีมาร้องไห้หรือหลอกหลอน ก็เป็นเพราะญาติมิตรในอดีตยังตกอยู่ในอบายภูมิ ให้สวดกษิติครรภ์สูตร 3 จบหรือ 7 จบ ญาติมิตรนั้นก็จะได้หลุดพ้นจากอบายภูมิ

17.ได้พบญาติที่สิ้นไปแล้ว : หากผู้ใดเสียบุพการีญาติมิตรเมื่อเยาว์วัยเติบใหญ่จึงระลึกนึกถึง ให้เคารพบูชาพระกษิติครรภ์ ผ่านไป 1 ถึง 7 วัน ญาติมิตรที่ตกอบายจะได้หลุดพ้น ในยี่สิบเอ็ดวัน ให้มีจิตตั้งมั่นภาวนานามของพระกษิติครรภ์จนครบหนึ่งหมื่นจบ พระโพธิสัตว์ก็จะบอกว่าญาติมิตรไปเกิดอยู่ภพภูมิใดบ้างก็พระโพธิสัตว์จะพาไปพบในความฝัน

18.หายจากการป่วยไข้เรื้อรัง : หากมีผู้ล้มหมอนนอนเสื่อเป็นเวลานาน จะอยู่หรือจะไปก็ยากจะช่วยเหลือ ผู้ป่วยนั้นบางครั้งก็ฝันเห็นญาติมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วมาเรียก หรือเป็นผู้ที่จะตายก็ไม่ไป จะรักษาก็ไม่หาย ให้บุตรหลานญาติมิตรสวดกษิติครรภ์สูตรหน้าพระพุทธปฏิมาหนึ่งเล่ม ผู้ป่วยนั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วก็จะได้พ้นจากกรรมหนัก ทุกแห่งที่ไปเกิดใหม่จะระลึกชาติได้

19.หายจากโรคร้าย : ผู้ที่เป็นโรค เมื่อได้รู้ว่าญาติมิตรได้นำทรัพย์สมบัติของตน ไปวาดปั้นหล่อรูปของพระกษิติครรภ์ ผู้ป่วยนั้นหากเจ็บป่วยเพราะวิบากกรรม วิบากนั้นก็จะสิ้นไปมีอายุยืนยาว หากผู้ป่วยนั้นได้สิ้นชีพลงเพราะกรรมเก่าจะต้องตกอบายภูมิ ด้วยอาศัยกุศลนี้จะได้ไปเกิดบนโลกสวรรค์

20.ไกลจากเคราะห์ภัย : ผู้ที่ยากจนข้นแค้น มีโรคและเคราะห์มาก แม้นอนหลับก็ไม่เป็นสุข พึงภาวนานามพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์หมื่นจบ ทุกสิ่งจะอุดมสมบูรณ์ สมปรารถนา

21.ภาวนาพระพุทธองค์ดับบาปเวร : ผู้ใกล้จะสิ้นชีพหากอดีตได้ทำบาปเอาไว้จะต้องตกอบายภูมิ หากญาติมิตรสวดพระสูตรหรือพระนามพระโพธิสัตว์ออกเสียงให้ผู้นั้นได้ยินชัดเจน ก็จะรอดพ้นจากอบายได้ แล้วไปเกิดยังสุคติ ผู้มีชีวิตก็ได้รับบุญกุศลยิ่งใหญ่

22. ใกล้สิ้นชีพได้ยินนามได้พ้นอบาย : ผู้จะสิ้นชีพหากได้ยินพระนามพระกษิติครรภ์เพียงครั้งเดียว ก็จะไม่ต้องตกอบายภูมิสามตลอดไป

23.ผู้ใกล้สิ้นเลอะเลือนญาติมิตรต้องบูชา : ผู้ใกล้สิ้นชีวิตสติย่อมเลอะเลือน ไม่อาจแยกดีชั่ว ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ญาติมิตรจะต้องบูชาพระรัตนตรัยครั้งใหญ่ ขมากรรมแทนผู้สิ้นชีพ จึงจะช่วยให้พ้นจากอบาย ไปสู่สุคติ

24. อานิสงส์ของผู้อยู่และผู้ลาลับ : พระธรณีเทพ ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีรูวาดหรือรูปเคารพ หรือพระสูตรของพระกษิติครรภ์ในบ้านเรือน จะได้อานิสงส์คือ
1.ที่ดินเจริญงอกงามดี
2. บ้านเรือนผาสุก
3. ผู้สิ้นแล้วเกิดยังสวรรค์
4. ผู้ยังอยู่มีอายุยืน
5. สิ่งที่หวังได้สมใจ
6. พ้นภัยจากน้ำและไฟ
7. เรื่องร้ายมลายสูญ
8. ไม่ฝันร้าย
9. สัญจรทุกที่เทพคุ้มครอง
10. ได้พบเหตุที่ดีงาม

25.ได้ก้าวพ้นภพสาม : หากมีจิตปรารถนาจะโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากภพสาม (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) ปรารถนาบำเพ็ญโพธิจริยา ก็จะได้สมปรารถนา

26. ทุกสิ่งสมดังมโนจินต์ : หากในปัจจุบันชาตินี้มีความหวังแสนหมื่นโกฎิอย่าง ก็จะได้สมปรารถนา

27. ปณิธานไม่สิ้นสุด : การโปรดสัตว์ของพระมัญชุศรี พระสมันตภัทร พระอวโลกิเตศวร พระเมตไตรย ยังมีวันสิ้นสุด แต่ปณิธานพระกษิติครรภ์ที่ประกาศปณิธานว่าจะโปรดสัตว์ทั้ง 6 ภูมิ ไปอีกจำนวนหลายกัลป์เท่ากับเม็ดทรายในคงคานที ไม่มีที่สิ้นสุด

28. บุญกุศลไม่มีประมาณ ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด.

อ้างอิง https://m.facebook.com/อารามวัตรมหายานพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์-มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย-泰國大乘禪寺地藏道場-187308651305297/

Cr. Fer nan do

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น