วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เมื่อพระถังซัมจั๋งจุติมาเกิดใหม่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ภาพระยะใกล้

เมื่อพระถังซัมจั๋งจุติมาเกิดใหม่
 • พระถังซัมจั๋งมีจิตวิญญาณหลายดวงครับ ดวงหนึ่งได้จุติไปเกิดเป็น "เทพสมณะ" หรือเทพที่เหมือนพระ อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต 
 • สวรรค์ชั้นนี้ จะมีสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของเทพสมณะ อีกฝั่งเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งในภาคนี้จึงยังเป็นเทพ ยังไม่สำเร็จเป็นโพธิสัตว์ ยังต้องบำเพ็ญบารมีต่อไป แล้ววันหนึ่งจึงถึงวาระที่ท่านจะต้องจุติลงมาเพื่อบำเพ็ญบารมีให้สำเร็จโพธิจิต 
 • ท่านได้เลือกร่างของชาย เพื่อจุติลงมาเกิดแบบโอปปาติกะ มิได้กำเนิดโดยผ่านครรภ์มารดา ทำให้ชายซึ่งหมดอายุขัยในความเป็นมนุษย์แล้ว ได้ต่ออายุขัยความเป็นมนุษย์ได้ต่อไป ด้วยใช้บุญบารมีของพระถังซัมจั๋งที่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ 
 • จากนั้นจึงได้บำเพ็ญในร่างของชายไม่นาน ก็สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ในรูปกาย "กษิติครรภ์" ผลคือ บุญบารมีที่ท่านสร้างไว้จะปรากฎขึ้นในโลก เช่น ท่านสยบสงครามด้วยธรรมะ (ยุคของท่านต่อจากยุคสามก๊กได้ไม่นาน จึงมีคนพยายามทำสงครามบ่อยๆ จนต้องใช้ธรรมะเพื่อทำให้โลกสงบเย็น) 
 • ท่านก็จะใช้ธรรมะเพื่อช่วยโลกให้พ้นจากภัยสงครามในครั้งนี้, ท่านโปรดปีศาจให้เป็นเทพ เช่น ปีศาจหมู ตือโป้ยก่าย ท่านก็จะโปรดปีศาจที่อยู่ในร่างมนุษย์ ซึ่งมีมากมายในปัจจุบัน, ท่านอัญเชิญพระธรรมจากไตรปิฎกมาสู่ประเทศจีน ท่านก็จะอัญเชิญพระธรรมคือ ธรรมตามพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรมาสู่โลก อันจะส่งผลให้โลกดำรงอยู่อย่างสงบร่มเย็นต่อไปได้
 • ปัจจุบัน เส้นทางสายไหมกำลังถูกสร้างขึ้น มีเส้นทางรถไฟแทนการเดินด้วยเท้าเปล่า นั่นคือ ผลบุญบารมีที่พระถังซัมจั๋งเคยทำไว้ รอยกรรมจะซ้ำรอยเกวียน 
 • ท่านจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น การล่มสลายของนาลันทาที่เคยมีในอดีต ก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การล่มสลายของสำนักธรรมบางแห่ง เป็นต้น ทว่า การเกิดอีกชาติของพระถังซัมจั๋งในชาตินี้ ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะมาเป็นพระเหมือนเดิม เพราะท่านจะมาสร้าง "ธรรมภาคฆราวาส" 
 • แทนที่จะเป็นพระครับ เนื่องจากผู้ที่สามารถทำได้สำเร็จนั้น ยังไม่มี มีแต่การสร้างวัตถุ เปลือกนอก มีตำราธรรมะ มีการแสดงธรรม แต่ไม่มีการสำเร็จในธรรม ธรรมจักรยังไม่ได้ถูกขับเคลื่อน 
 • ทว่า พวกเขากลับคิดว่าได้ทำสำเร็จแล้ว หลายท่านสร้างวัด สร้างสถานธรรมมากมาย แต่เมื่อตายแล้วกลับไปเกิดเป็นปีศาจ แล้วยึดครองสถานธรรมที่ตนได้สร้างขึ้นนั้น อาศัยพลังจิตของคนที่เข้าไปกราบไหว้ เพื่อใช้มันสร้าง "รูปกาย" แห่งโพธิสัตว์ ตามแบบองค์เทวรูปที่ตนได้สร้างไว้ 
 • ปีศาจเหล่านี้ จึงสามารถแปลงกายเป็นพระโพธิสัตว์ได้ มนุษย์มากมายกลายเป็นร่างของปีศาจ สอนไม่ได้ ดื้อด้าน ดื้อรั้น คิดว่าตนรู้ธรรมะมากแล้วด้วยการไป "นั่งฟังธรรมะ" ในสถานธรรม 
 • ทว่า กลับไม่ได้ตื่นแจ้งรู้ได้ด้วยตนเอง สิ่งที่เอามาพล่ามๆ พูดๆ อยู่นั้น ล้วนเอามาจากผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังจากเขามาอีกที ไม่ต่างอะไรกับเรื่องนินทาชาวบ้านที่ "ฟังเขามาอีกที" เลย ดังนั้น จักรวาลจึงจะล้างบางโลก ชำระล้างโลกเสียด้วยสงครามและภัยพิบัติทั้ง 10 ประการ 
 • และเพื่อหยุดยั้งภัยพิบัติครั้งนี้ ท่านจึงต้องลงมาชำระและแก้ไขสิ่งที่ผิดปกติไป เช่น โปรดพวกปีศาจให้หลุดพ้นไปนั่นเอง
 • พระถังซัมจั๋งในชาตินี้ จะไม่เหมือนพระ ไม่เหมือนเดิมอีกครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น