วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

ปีศาจบำเพ็ญธรรมกับการกระทำขันธปรินิพพาน

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ปีศาจบำเพ็ญธรรมกับการกระทำขันธปรินิพพาน ...
 • กึ่งกลางพุทธกาลจะมีปีศาจออกมาจากมิติที่ถูกกังขังเยอะครับ อย่างที่ชายบอกแล้วว่าจะมีมนุษย์ต่างดาว รับคำสั่งจากจิตจักรวาลมาล้างโลกเพราะโลกมีปีศาจเยอะแยะเลย 
 • ทีนี้ พระสมณโคดมเนี่ย ท่านมาค้นพบ "นิพพาน" สมมุติ เรามีจิตวิญญาณเป็นปีศาจเนี่ย จิตของเราก็คือมโนธาตุที่ไม่ต่างจากพระพุทธเจ้า ใช่ไหมครับ จิตไม่มีปัญหาละ แต่ปัญหาอยู่ที่กายทิพย์หรือวิญญาณขันธ์ของเราเป็นปีศาจ เราจะพ้นจากความเป็นปีศาจได้ ก็คือได้ขันธปรินิพพานครับ 
 • เมื่อวิญญาณขันธ์นิพพานไปแล้ว จะเหลือแต่ดวงจิต จิตนี้เรียกว่า "จิตประภัสสร" หากไม่บวช จะไม่มีเทพคุ้มครองสังขาร และจะจุติภายใน 7 วัน 
 • ดังนั้น เขาจึงให้ฆราวาสที่บรรลุธรรมมีจิตประภัสสรอย่างนี้ไปบวช จิตจะไม่จุติจากร่างไป เพราะมีเทพคุ้มครองสังขารให้ครับ 
 • แต่พอเราตายลง จิตนี้ก็จะจุติไป ไม่ไปภพภูมิไหนหรอกฮะ อยู่กลางจักรวาลเป็นจิตจักรวาล ซึ่งไม่ใช่การบรรลุพุทธะที่แท้จริงนะครับ เป็นแค่การสำเร็จจิตจักรวาลเท่านั้น 
 • ผลคือ ทำให้ต้องอยู่กลางจักรวาลแบบนั้นไปไม่รู้กี่กัปกัลครับ เพราะปกติแล้วหากเรามีอินทรีย์พร้อมสมบูรณ์ เราจะกำเนิดใหม่ บรรลุโพธิจิตได้โดยไม่เป็นจิตจักรวาลแบบนี้ การเป็นจิตจักรวาลแบบนี้เพราะอินทรีย์ห้าอ่อนอยู่ แล้วฝืนปฏิบัติธรรมขั้นสูง จึงส่งผลให้วิญญาณขันธ์นิพพานไปก่อนครับ
 • ทีนี้ เลยมีปัญหาขึ้น เหมือนเราฝึกวิชาได้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งยังไม่สำเร็จ ถามว่าแล้ววิชาแบบเต็มๆ สำเร็จมันคืออะไร? 
 • คืออย่างนี้ครับ เมื่อเราได้ขันธปรินิพพาน กายทิพย์ปีศาจเรานิพพานหมดแล้วนั้น ท่านให้เรา "รับพระวิญญาณบริสุทธิ์" ซึ่งพระโพธิสัตว์เบื้องบนท่านจะถอดกายทิพย์มาประสานมโนธาตุของเรา (จิตประภัสสร) 
 • เมื่อจิตกับวิญญาณประสานกันแล้ว จะกลายเป็นจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ ไม่ใช่มีแต่จิตหรือมีแต่วิญญาณขันธ์นะครับ 
 • คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องมีจิตและวิญญาณที่สมบูรณ์ เราได้กระทำวิญญาณขันธ์ซึ่งเป็นปีศาจ นิพพานไปแล้ว เราจึงต้องรับพระวิญญาณบริสุทธ์จากพระโพธิสัตว์ เพื่อที่จะประสานกับจิตประภัสสรของเรา เพื่อกำเนิดใหม่เป็นพระโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์ 
 • ซึ่งถ้าเราทำเอง สำเร็จเองได้ เราจะมีจิตเหมือนเซียน หรือคล้ายๆ พระปัจเจกฯ น่ะละครับ แต่ถ้ามีมารมาผจญ เช่น มารทำลายกายทิพย์เรา แล้วเราปลงตก ขณะที่วิญญาณกำลังใกล้จะแตกดับก็ได้ธรรมก่อน ทำให้วิญญาณขันธ์นิพพานได้ 
 • แบบนี้จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วกำเนิดใหม่เป็นพระโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์ได้ครับ สรุปว่าพ้นจากปีศาจ กำเนิดใหม่เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยการทำขันธปรินิพพานต่อด้วยการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ เหมือนเด็ดบุปผาต่อหยก 
 • ถ้าสำเร็จวิชาเดียว ไม่ต่อยอดด้วยอีกวิชา มันจะไม่สำเร็จสมบูรณ์ครับ ซึ่งการจะประสานจิตประภัสสรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ากันได้นั้น จะต้องใช้พลังแห่งรักแท้ เหมือนคำสอนของพระกวนอิมที่บอกแก่ปีศาจงูขาวไป๋ซู่เจินว่าเจ้าจะเป็นมนุษย์ได้เมื่อมีรักแท้ นั่นเองครับ
 • ชายก็แค่เม้าท์ไปวันๆ ไม่ได้สนใจว่าใครจะเชื่อหรอกนะฮะ 555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น