วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"ดวงแก้วพระจักรพรรดิ" และวิธีใช้ดวงแก้วมณีโปรดสัตว์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หมวก

"ดวงแก้วพระจักรพรรดิ" และวิธีใช้ดวงแก้วมณีโปรดสัตว์
 • ให้อธิษฐานให้สัตว์ในโลกทิพย์ที่เราจะโปรด เข้าไปอยู่ในดวงแก้วมณี ในดวงแก้วมณีจะเหมือนโลกใบหนึ่ง ที่อยู่ในดวงใจของเรา หรือก็คือ "หัวใจแห่งโลกของเรา" ซึ่งอยู่ในกายของเราอีกที 
 • เมื่อเหล่าจิตวิญญาณที่รอการโปรดจากเรา เข้าไปในดวงแก้วมณีแล้ว เขาจะถูกย่อกายลงเล็กมาก เหมือนไวรัส แบคทีเรียอะไรแบบนั้น หากในดวงแก้วมณีของเรามีพลังตบะธรรมของเราสะสมอยู่มาก จิตวิญญาณที่เราเก็บเข้ามาไว้ในดวงแก้วเหล่านี้จะกำเนิดใหม่ได้ทั้งหมด กลายเป็นเทพเทวดากันหมดเลย มาเป็นร้อยๆ หรือพันๆ ก็ได้ครับ ตามแต่กำลังของเราจะโปรดไหว 
 • เมื่อเพ่งดูดวงแก้วดวงนี้ (บางท่านเรียกว่าดวงแก้วธรรมกาย) ซึ่งอยู่ในกายของเรา ก็จะพบเห็นเหมือนโลกใบหนึ่ง มีอะไรอยู่ในโลกใบนั้นมากมาย เป็นโลกที่เกิดจากอำนาจจิตเนรมิตขึ้นมาครับ เพราะเรามีพลังจิตมาก พอเนรมิตโลกได้ ก็จะสามารถสร้าง "โลกภายใน" ซึ่งอยู่ในกายของเราได้ 
 • ทำแบบนี้เพื่ออะไร? ก็เพื่อ "เก็บกวาดจิตวิญญาณที่ตกค้าง" อยู่บนโลก เอามาโปรดด้วยบารมีของเราเอง ไม่ได้พึ่งบารมีท่านอื่นนะครับ สำหรับคนที่ทำแบบนี้ ต้องทำใจรับกรรมของปวงสัตว์เหล่านั้นเข้าตัว ทำให้มีอาการเจ็บป่วยได้ จนกว่าจะโปรดได้หมด กรรมก็จะหมด 
 • เมื่อพลังภายในดวงแก้วสว่างไสวเมื่อใดก็คือ พลังบุญเต็มเปี่ยมแล้ว เมื่อนั้น เราจะทุเลาลงจากการป่วยได้
 • วิธีใช้ดวงแก้วมณีโปรดสัตว์มีหลายวิธีมาก วิธีสร้าง "โลกภายใน" คือ หนึ่งในหลายๆ วิธีนั้น ใช้เพื่อ "เก็บกวาดจิตญาณตกค้าง" ซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้ครับ 
 • วิธีแบบนี้ทำให้เราไม่เป็นพระปัจเจก เราจะมีฐานะเป็นพระเจ้า หรือพระจักรพรรดิในโลกดวงนี้ ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในดวงแก้วของเรา คือ บริวารของเราทั้งหมด 
 • พวกเขาจะถือเราเป็นเหมือนพระจักรพรรดิ นี่เรียกว่า "ดวงแก้วจักรพรรดิ" นั่นเอง ผู้ที่จะมีดวงแก้วพระจักรพรรดิได้ ต้องบำเพ็ญบารมีให้ได้ดวงแก้วก่อน 
 • จากนั้น สะสมพลังธรรมไว้ในดวงแก้วเรียกว่า "ตบะ" เมื่อได้ตบะมากพอ แก่กล้าพอแล้ว จึงดูดวิญญาณที่ตกค้างในโลกเข้าไปด้วยมหาเวทย์ดูดดาว 
 • จากนั้น ใช้พลังธรรมโปรดและเปลี่ยนพวกเขาให้ได้เลื่อนระดับ เลื่อนชั้นสูงขึ้น หากพวกเขายังเป็นจิตญาณชั้นต่ำ เมื่อเข้ามาอยู่ในตัวเรา กรรมจะเข้าตัวเราด้วย เราจะได้รับกรรมร่วมกับเขาไปด้วย 
 • ดังนั้น จึงต้องใช้วิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นนั้น เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นเทพเทวดาทั้งหมดครับ คุณจงจำไว้เลยว่าพระจักรพรรดิที่แท้จริงนั้น จะไม่ต้องอาศัยสมมุติทางโลกมาตั้งให้ เช่น พระจักรฝูซี, จักรพรรดิหนี่วา, จักรพรรดิเสินหนง ฯลฯ 
 • ท่านจะเป็นโดยธรรมะ ธรรมชาติ สิ่งใดที่เป็นโดยบุญ โดยสมมุติทางโลก นั่นเรียกว่า "สมมุติ" เช่น สมมุติเทพเป็นต้น สิ่งใดที่เป็นโดยธรรมะ ธรรมชาติ อันนี้ วิมุติธรรม ของจริง ของแท้ ไม่ใช่มายาการครับ
 • ดวงแก้วพระจักรพรรดิปรากฎอยู่ที่ผู้ใด ผู้นั้นก็คือพระจักรพรรดิ!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น