วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

582.. มหาปณิธาน.. เพื่อ.. มหาโพธิสัตว์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เมฆ

582.. มหาปณิธาน.. เพื่อ.. มหาโพธิสัตว์
 • พระโพธิสัตว์ คือ ปรารถนาพุทธภูมิ คือ ต้องการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ มีจำนวนมากมาย เมื่อสร้างบารมีถึง ปรมัตถบารมี จะเรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์” ดังเช่น พระสมณโคดมพุทธเจ้า จุติลงมาจาก “พระมหาโพธิสัตว์อาภา” และ พระศรีอาริยเมตไตรโย จุติมาจาก “พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตตรัย”
 • และเมื่อโพธิสัตว์องค์นั้น ผ่าน..พุทธพยากรณ์” จะเรียกว่า ..นิตยโพธิสัตว์..ผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการเป็นพระพุทธเจ้า...ผู้รอคิวลงมาตรัสรู้...
 • และถึงแม้จะเป็นผู้เที่ยงแท้ก็จริงอยู่ ..มันมีความหมายมากกว่านั้นอีก แม้เป็นพระนิตยโพธิสัตว์.ที่ได้รับ พุทธพยากรณ์แล้ว....ยังสามารถลาพุทธภูมิได้อยู่ดี 
 • เพราะ..ที่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์..หมายถึง..ด้วยบารมีรวมที่โพธิสัตว์ทำมา..สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตามปารถนาได้....แต่ยังมี คำว่า ..ถ้าไม่ลาพุทธภูมิเสียก่อน...
 • ดังนั้น จึงมีพระโพธิสัตว์หลายองค์ ที่ได้รับคำพยากรณ์แล้ว จากพุทธภูมิ เป็น สาวกภูมิ จาก พุทธะ เป็น อนุพุทธะ 
 • เช่น หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ก็มีบารมีเต็ม ๓๐ ทัศน์ วิริยะธิกะ แต่ก็ยังลาได้....เพราะมีคำพยากรณ์ว่า...เป็นพุทธะได้..ถ้าไม่ลา.(พระพุทธองค์ไม่ได้พยากรณ์ผิดนะ..). 
 • บางท่านลาพุทธภูมิมาหลายร้อยชาติ..แต่ลาไม่ขาด..จึงสร้างพุทธภูมิไป..ลาพุทธภูมิไป..แต่ก็ถือว่า..เป็นการสร้างบารมีพุทธภูมิอยู่ดี
 • ++..Z..เปรียบ..เด็กคนหนึ่งอยู่ชั้นป.3..เรียนได้เกรด 4 มาทุกวิชา..มาถามครูว่า..”หนูจะเรียนจบชั้น ป.3 ไม๊ เพื่อขึ้นชั้น ป.4”.... ครู.ตอบว่า..”แน่นอน เธอต้องจบสิ.เพราะเธอเรียนดีมาตลอด..ยกเว้นถ้าเธอ จะไม่คิดเรียนต่อชั้น ป.4 แล้ว..!
 • หรือแม้แต่ พระมหากัจจยานะ พระมหาอสิติสาวกองค์ปัจจุบัน ก็สร้างบารมีพุทธภูมิ ๓๐ ทัศน์เต็ม จนมีอนุลักษณะทางกาย งดงาม มีกงจักร..มีสิริโฉมงดงามเหมือนพระพุทธเจ้า..แต่ท่านก็ลาขาดจากพุทธภูมิได้ เพราะติดในคำอธิษฐานที่จะขอเป็น “พระมหาสาวกในพระสมรโคดมองค์ปัจจุบัน”
 • **....แต่ยังมี พระโพธิสัตว์ส่วนหนึ่งที่ลาพุทธภูมิ สละตำแหน่งพระพุทธเจ้า .แต่ไม่ยอมเป็นสาวกภูมิ ไม่ยอมเข้า “พระอรหันต”..ไม่ยอมเข้านิพพาน แต่ได้ตั้งจิตบำเพ็ญมหาปณิธาน เพื่อโปรดสัตว์ไม่มีสิ้นสุดต่อไป เรียก “มหาโพธิสัตว์” เช่นกัน แต่จะมีปณิธานที่แทบจะเป็นไปได้เลย ที่จะทำจบกิจ เช่น
 • .พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ มีมหาปณิธานว่าถ้านรกไม่ว่าง ท่านจะไม่ขอสำเร็จเป็นพุทธะ..เป็นไปได้ยากมาก... 
 • อนึ่ง ผู้ลาพุทธภูมิ แบบมีมหาปณิธานนี้ จะกลายเป็นมหาโพธิสัตว์บริวารพระยูไล (พระพุทธะ)ในแดนโลกธาตุอื่นๆ ..เช่นในโลกธาตุของ พระอมิตาภะ ..และมหาโพธิสัตว์แบบนี้ สามารถ รวมบารมีเก่า สำเร็จพระยูไลได้ในชาติเดียวได้ เป็น”มหาพุทธะ” แต่ไม่เรียกว่า “ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า”.. เพราะจะทำให้สับสน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น