วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

618.. นักรบแห่งแสงสว่าง

ในภาพอาจจะมี 1 คน
618.. นักรบแห่งแสงสว่าง
  • การกระทำ หรือ กรรม จะปรากฏอยู่ในรูปของพลังงาน เป็นพลังงานทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีผลต่อความสมดุลของสนามแม่เหล็กโลก หากมีพลังงานดำ ลบมาก ๆ ..โลกก็จะขาดสมดุล เกิดปรากฏการณ์ภูมิอากาศวิปริตแปรปรวน แห้งแล้ง น้ำท่วม อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
  • ดังคำกล่าว ..”เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”
  • ถ้าจะช่วยโลก ต้องช่วยกันสร้างพลังงานแห่งความรัก เมตตา อันเป็นพลังอำนาจสูงสุดในจักรวาล มาเป็นแก่นแท้ของอารมณ์ตนเอง
  • พลังกาย พลังจิต และพลังงานวิญญาณของ ถ้ารวม เป็นหนึ่งเดียวกันได้ จะยกระดับจิตสำนึกของตัวมนุษย์เองให้สูงขึ้น ย่อมเป็นผู้รู้แจ้งได้
  • การฝึกหมุนตัว ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกาย สัมพันธ์อำนาจแม่เหล็กโลกด้วย ก่อเกิดพลังงานหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์ เช่น สมาธิหมุน
  • ...จิตจักรวาล จะปรับสมดุลแห่งพลังงานกรรม ที่มีลักษณะคล้ายฟองอากาศสีดำขนาดใหญ่ ดุจเป็นเงามายาที่สะสมกรรม จะเคลื่อนตัว เข้าหามนุษย์ที่เป็นเจ้าของกรรม แล้วปกคลุมตัวผู้นั้นเอาไว้ เกิด ความรู้สึกทุกข์ ร้อนใจ วิตกกังวล หวาดกลัว
  • **...แต่ภายในฟองอากาศสีดำที่ว่านี้ จะมีแสงสว่างอยู่ภายใน
  • ถ้ามนุษย์ผู้นั้น ฝึกจิตไปสู่ใจกลางของฟองอากาศเหล่านี้ จะพบกับแสงสว่างที่เร้นอยู่ภายใน และในทันทีที่พบกับแสงสว่าง ฟองอากาศสีดำดังกล่าวก็จะแตกกระจัดกระจาย ทำให้กรรมจากอดีตชาติของผู้นั้นก็จะกระจัดกระจายหายไป และมนุษย์ที่ผ่านบทเรียนเช่นนี้ได้จะได้รับการยกย่องทั่วจักรวาลว่าเป็น " นักรบแห่งแสงสว่าง " ( THE WARIOR OF LIGTH )
  • **..อนึ่งคำว่า จิตจักรวาล ไม่ใช่จิตผู้ใดผู้หนึ่ง..แต่เป็นจิตสำนึกร่วมของทุกดวงจิตที่มีความดีงาม มีหน้าที่ดูแลความสมดุลของระบบจักรวาล ให้เป็นสถานที่ ที่น่าอยู่ มีสันติ มีความรักเมตตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น