วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ดอกไม้กลางดงขี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

ดอกไม้กลางดงขี้
  • หมายถึง คนที่ทำตัวโดดเด่นให้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของผู้อื่น โดยมองไม่เห็นคุณค่าของคนรอบตัว เขามองข้ามคนรอบตัวไปเหมือนดั่งอุจจจาระ แล้วทำตัวให้โดดเด่นเหมือนดอกไม้ 
  • ชายจึงเรียกว่า "ดอกไม้กลางดงขี้" เติบโตได้ด้วยดงขี้อยู่รายล้อมเต็มไปหมด
  • "ภมรในหมู่ดอกไม้" หมายถึง คนที่ไม่ได้เป็นดอกไม้ แต่ได้เชยชมเหล่าดอกไม้งามมากมาย เช่น ผู้ชายที่ไม่ได้หน้าตาดีอะไร ไม่ใช่ชายงาม ไม่เหมือนดอกไม้งาม แต่แวดล้อมด้วยสตรีงดงามมากมาย ดั่งผึ้งหรือภมรที่ชื่นชมดอกไม้ไปวันๆ ซึ่งก็น่าจะดีกว่าดอกไม้ในดงขี้
  • "บุปผางามท่ามกลางมวลบุปผา" หมายถึง ผู้ที่งดงามเหมือนดอกไม้ และแวดล้อมไปด้วยคนที่มีจิตใจงาม จิตใจประเสริฐเหมือนดอกไม้เช่นกัน เช่น นักปราชญ์บัณฑิตที่เห็นคุณค่าผู้อื่น เลือกคบเพื่อนที่ดี เป็นกัลยาณมิตร ทำให้รอบตัวเขาเต็มไปด้วยคนที่มีจิตใจสูงส่ง
  • "ดวงจันทร์กลางนภา" หมายถึง คนที่งดงามสว่างไสว มีปัญญาส่องนำทางแก่คนที่มืดมน แต่ตัวเองต้องโดดเดี่ยวและอยู่ท่ามกลางความมืดมิด 
  • ต้องสละตนอยู่อย่างนั้น เช่น หญิงงามที่มีปัญญา เป็นหม้าย แต่ต้องทำหน้าที่ชี้นำทางประชาชนหรือนำทางประเทศชาติบ้านเมือง
  • "ดาวดาราพร่างพราย" หมายถึง คนที่งดงามสว่างไสวดุจดวงดารา แต่ไม่อาจสว่างมากพอที่จะปกครองรติกาลได้ ทำได้เพียงส่องชี้ทางผู้คนในคืนมืดมิดบ้างก็เท่านั้น อุปมาเหมือน ดาราที่แสดงละครสอนใจคน แต่ตนเองอาจต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ท่ามกลางคืนที่มืดมิด
  • คุณละเป็นแบบไหน?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น