วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

491. ”ผู้นำ” ทอดผ้าป่า

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
491. ”ผู้นำ” ทอดผ้าป่า
** อานิสงส์อันดับแรก .. บุญจากการที่เราได้เป็นผู้นำ ชวนคนนั้นคนนี้มาร่วมบุญในการทอดผ้าป่านั้น
จะส่งผลให้เรามีบริวารมาก และเราก็จะสามารถทำสิ่งใดๆ สำเร็จ ตามใจปรารถนา
ชาตินี้เราเกิดมา เราได้สั่งสมบุญ โดยการชวนคน มาร่วมบุญ อาจจะเป็นร้อยคน เป็นพันคน อาจจะมาก อาจจะน้อย ตามรอบ ตามกำลังของเรา
เกิดไปในภพหน้า ชาติใหม่ เราก็จะเกิดเป็นคนที่มีบริวารมาก
ถ้าเราอยู่ในโลกที่เป็นฆราวาสอยู่ ก็จะมีลูกค้า มีลูกน้อง เพื่อนฝูง บริวารมาก ค้ำหนุน ค้ำชู
ใครพบ ใครเห็น ก็จะรักและศรัทธาในเรา ยกย่อง เคารพนับถือเรา
เราทำอะไร ก็จะประสบความสำเร็จ อยู่ที่ใดก็จะมีแต่คนรัก ช่วยเหลือเรา ค้ำชูเรา
ถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเป็นนักบวช ก็จะมีบริวารมาก ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเช่นเดียวกัน
ก็จะสามารถทำอะไร ทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จ
**อานิสงส์ที่สอง.... กรรมเก่าในอดีต ร่วมกับคนเกี่ยวพัน
และเรายังไม่ได้ โดยการแจกบุญให้กับบริวารเหล่านั้น
เราก็อาจจะยังติดๆขัดๆในชีวิตอยู่ จะทำอะไร ก็ไม่มีคนค้ำหนุน ค้ำชู
การทำบุญทอดผ้าป่า ชวนคนหมู่ ไปทำบุญร่วมกันนั้น ก็จะสามารถแผ่อานิสงส์บุญนั้น ไปสู่ผู้ที่เรา เคยติดกรรมกับเขา ทั้งที่เขาเคยติดกรรมกับเรา ก็จะถูกลบล้างไป

**อานิสงส์ที่สาม.....การที่เรานั้นได้เป็นเจ้าภาพ ชวนคนมาร่วมบุญโดยการทอดผ้าป่านั้น ก็สามารถทำให้เราเป็นคนที่รู้จัก ความรัก ความสามัคคี รู้จักการแบ่งปัน อยู่ร่วมกันของกันและกัน ช่วยเหลือ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อยู่ในคนหมู่มาก
สิ่งที่เราได้ก็คือ ความรัก ความสามัคคี คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

** ส่วนอานิสงส์ที่สี่.... เราเป็นสะพานบุญ แม้ตัวเราร่วมบุญไป เพียง๑๐๐ บาท แต่เราเป็นต้นบุญ แจกบุญ ชวนคน พอรวมยอดมาได้ สัก 3 หมื่น ก็เท่ากับว่า เราได้ทำบุญร่วมสร้าง 3 หมื่น

** อานิสงส์ที่ห้า....บุญของเรา บารมีที่สั่งสมไว้ ก็จะเพิ่มมากยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น