วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระกวนอิมแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร


ในภาพอาจจะมี 1 คน


 • พระกวนอิมแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร
 • พระกวนอิมจะแบ่งภาคไปอยู่ในทุกชั้นสวรรค์นะครับ และดูแลในธรรมทุกธรรม คำว่า "ธรรม" ในที่นี้ มันลึกซึ้งหน่อยหนึ่งนะครับ กล่าวคือ พุทธศาสนานั้นจะมีธรรมอยู่หลายยุค ปัจจุบันเข้ายุคที่สาม 
 • ยุคแรกจะใช้ธรรมแบบปรัชญาปารามิตสูตร จะออกแนวๆ อะไรก็ไม่ใช่ ทุกอย่างล้วนว่างเปล่า คงเคยได้ยินธรรมะแนวๆ นี้นะครับ 
 • ยุคที่สองเป็นธรรมแบบอวตังสกสูตร ธรรมตัวนี้จะออกมาในแนวๆ มี "เหตุผล" ร้อยเรียงอธิบายให้คนระดับล่างเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น จะไม่ใช่อะไรๆ ก็ว่างเปล่าหมดอีกต่อไปละ แต่จะเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด เสมือนพวงมาลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
 • ยุคที่สามจะเป็นธรรมแบบสัทธรรมปุณฑริกสูตร ธรรมตัวนี้จะออกมาแนวๆ ปชต. เน้นเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นต้น ธรรมะทุกตัวมีสัจธรรมแท้เดียวกันก็จริง แต่เพราะสัตว์มีจริตวิสัย กำลังบารมีธรรมไม่เท่ากัน 
 • ดังนั้น ธรรมทุกตัวจึงมี "วาระในการเปิด" ของมัน หากยังไม่ถึงวาระก็จะไม่มีการเปิดเผย คนก็จะไม่รู้ว่าธรรมนั้นมีเนื้อหาอย่างไรกันแน่ เช่น อวตังสกสูตร เพิ่งเปิดเผยหลังระบอบกษัตริย์เริ่มเสื่อมและสังคมนิยมเริ่มเข้ามาแทนที่ นี่เองครับ 
 • ในการเปิดธรรมนั้น "พระกวนอิม" จะมีบทบาทสำคัญมาก เพราะถือเป็น "ผู้รับใช้" พระพุทธเจ้าทุกองค์
 • พระกวนอิมจึงมีอยู่ในทุกธรรม แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน บุคคลิกจะต่างกันครับ เช่น 
 • ในปรัชญาปารามิตสูตร จะมีกษัตริย์เข้ามาช่วยดูแล พระกวนอิมจะปรากฎมาในแบบพระธิดาเมี่ยวซ่าน 
 • ในอวตังสกสูตร จะมี "จอมยุทธ์" ช่วยดูแล แนวธรรมจะเป็น "สังคมนิยม" หรือที่เห็นชัดที่สุดคือ "สังคมชาวฮั่น" เฉียวฟง ก็เป็นจอมยุทธ์ที่สำคัญ พระกวนอิมก็ปรากฎเป็น "อาจู" ซึ่งทำหน้าที่เป็นสาวรับใช้ กล่าวง่ายๆ ว่า "สถานภาพ" ของพระกวนอิมจะต้องเป็นผู้รับใช้เท่านั้น ไม่ใช่เป็น "ผู้นำ" นะครับ ปกติ พระกวนอิมจะอยู่เคียงข้างผู้นำ เพื่อที่จะทำหน้าที่รับใช้ผู้นำนั้นอย่างใกล้ชิด (ตำแหน่งผู้นำจะเป็นของพระกษิติครรภ์บ้าง, พระเมตตรัยยะบ้าง) 
 • พระกวนอิมในสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะปรากฎเหมือน "ฝรั่ง" มีความเป็น ปชต. ในตัว คล้ายๆ "อองซาน ซูจี" ในตอนก่อนรับตำแหน่งครับ ทว่า ตอนนี้ ยังไม่ปรากฎชัดเจนว่าผู้ใดจะบำเพ็ญบารมีสำเร็จได้ 
 • ดังนั้น ในโลกเราจึงยังไม่เห็นบทบาทของพระกวนอิมแบบสัทธรรมปุณฑริกสูตรชัดเจนนัก (พระกวนอิมในอนุตตรธรรมเป็นธรรมในอวตังสกสูตรครับ ไม่ใช่สัทธรรมปุณฑริกสูตร แม้จะกล่าวถึงไปทุกๆ ธรรมก็ตาม 
 • ดังนั้น อนุตตรธรรมจึงมีความเป็นสังคมนิยมสูงมาก เน้นวัฒนธรรม, จารีตประเพณีจีนเยอะครับ) อนึ่ง พึงเข้าใจว่าพระกวนอิมไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงนะครับ (แต่จะต้องมีพลังอิม)
 • ซึ่งสิ่งศักดิสิทธิ์เบื้องบนกำลัง "ปั้น" ให้เกิดกันอยู่ นั่นเองครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น