วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

"มันเป็นหน้าที่" และ "เป็นธรรมทาน"

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

พระโอวาทพระบิดาในหน้านี้
ถ้าเห็นดีชอบแน่ "ช่วยแชร์ด้วย"
พระโอวาทอาจไม่ทำให้ร่ำรวย
แต่ฉุดช่วยเพื่อนท่านได้ในทางธรรม

เป็นผลบุญหนุนนำให้สัมฤทธิ์
เพียงแค่คิดแบ่งปันนั้นเลอล้ำ
พระโอวาทพระบิดาจักพาทำ
ข้ามผ่านกรรมสู่สวรรค์นิรันดร

แนะนำศิษย์จิตจักรวาล "งานเผยแพร่"
ต้องช่วยแชร์ทุกโพสท์ทรงโปรดสอน
อย่าเม้นท์เองอ่านเองบรรเลงกลอน
จงช่วยผ่อนแรงเราโปรดเข้าใจ

มิพักต้องเตือนติงในสิ่งนี้
รู้หน้าที่กดแชร์ร่วมกันไหม
อย่าเตือนทีแชร์ทีไม่มีไฟ
แต่ขอบใจคนดีที่ช่วยแชร์

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-3-2017

หมายเหตุ:
การที่ท่านแชร์ธรรมะโอวาทพระบิดาออกไป
ยังหน้า fb.ของท่าน หรือ line ในกลุ่มท่าน
มันคือการช่วยเผยแพร่ธรรมะพระบิดา
ไปยังเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้เขา่ได้รู้เหมือนท่าน 
ทั้งยังช่วยเบาแรงของเราด้วย
นี่ไม่นับบุญกุศลสูงที่ท่านจักได้รับอีกต่างหาก

แต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับธรรมะจากพระโอวาท
ท่านไม่ต้องแสดงมุทิตาจิตด้วยการแชร์
ในสไลด์ทุกบทเรียนที่เราโพ้สท์ก็ได้
การกด Like ถูกใจอย่างเดีียวไม่เพียงพอ
ที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ของพระบิดาได้

จึงย้ำมาเพื่อทราบอีกครั้งว่า

ถ้าท่านเป็นสมาชิกครอบครัวจิตจักรวาลแท้จริง

การช่วยแชร์องค์ความรู้ในห้องนี้
ออกไปยังหน้า fb.ของท่านนั้น

"มันเป็นหน้าที่" 
และ 
"เป็นธรรมทาน"

สาธุ โมทนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น