วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

616. กายทิพย์ กายฝัน

.ในภาพอาจจะมี 1 คน

616. กายทิพย์ กายฝัน
  • ผู้ที่นอนแต่ไม่ฝันนั้น เพราะกายทิพย์ยังไม่ได้ทำงาน คือยังไม่ได้นำเอาอารมณ์ที่เคยรู้เคยเห็นและจดจำไว้ ออกมาแสดงให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าจิตรวมกับอารมณ์ที่จดจำไว้ ก็จะสร้างเป็นกายทิพย์ขึ้น แล้วจะทำให้เกิดฝันขึ้นมาทันที
  • ผู้ฝันจะรู้สึกว่าตนเองแสดงการรู้เห็นสิ่งต่างๆเหมือนจริงทุกประการ และเคลื่อนไหวตัวได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมาก โดยไม่รู้ว่าตนเองกำลังฝัน หรือตนเองเป็นเพียงกายทิพย์เท่านั้น
  • เพราะกายทิพย์ที่กำลังปรากฏ จะมีรูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอเหมือนผู้ฝันทุกประการ แต่ไม่ได้รวมอยู่กับกายเนื้อซึ่งกำลังหลับอยู่ ดังนั้นจึงอยู่ใน”โลกของอทิสสมานกาย “ โลกแห่งวิญญาณ
  • ผู้ฝันนอกจากจะรับรู้ สัญญานิมิตในจิตตัวเองแล้ว บางครั้งจะสัมผัสได้รับคลื่นกระแสของจิตวิญญาณ หรือ กายทิพย์จากผู้อื่นได้เช่นกัน และส่วนใหญ่ จะผสมกัน ระหว่างสัญญานิมิตจิตปรุงแต่งเราเอง ผสม กับ นิมิตจากชาวทิพย์อื่นที่ส่งกระแสมา
  • ความฝัน จึงมีจริงบ้าง ตรงบ้าง ไม่จริงบ้าง เพ้อเจ้อบ้าง.. 
  • เมื่อขณะที่กายทิพย์ วางกายเนื้อ ออกไปอยู่กับอารมณ์ที่เคยรู้เห็นมาในอดีต ไม่ว่าจะออกไปไกลสักเพียงใดก็ตาม จะมี สายโยงใยแห่งชีวิต (คือ ความจำได้และความยึดถือกายเนื้อ) คอยเชื่อมโยงกายเนื้อกับกายทิพย์ไว้ด้วยกันเสมอ
  • ในระหว่างนี้ ถ้ามีสิ่งใดมากระทบกระเทือนกายเนื้อของผู้ฝัน ก็จะกระเทือนถึงกายทิพย์ และดึงให้ถอยคืนสู่กายเนื้อทันที ผู้ฝันก็จะหยุดฝัน และตื่นขึ้นทำงานรับรู้อารมณ์ทาง ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสทางกายเนื้อตามเดิม
  • สายโยงใยแห่งชีวิตนี้ ถ้าขาดออกจากกันในขณะที่กายทิพย์แยกออกไปจากกายเนื้อเพราะนอนฝัน หรือเพราะร่างกายเนื้อแตกทำลายก็ตาม กายทิพย์จะไม่หวนกลับเข้าสู่กายเนื้ออีก บุคคลผู้นั้นจะตายทันที ส่วนกายทิพย์ ก็จะทำหน้าที่ จุติและปฏิสนธิไปสู่ภพชาติใหม่ตาม กรรม ของตนต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น