วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์13


จงเคลื่อนไหวร่างกาย
ด้วยจิต
ระวังการเคลื่อนไหวกาย
ด้วยความคิด
จงใช้จิตเดินกาย..นั่นคือ มหาสติ 
มี*พุทโธ*กำกับทุกการเคลื่อนไหว
การเดินกายด้วยความคิด..
คือการเดินกาย ตามสัญญากรรมอดีตชาติ
หากความคิดปั่นปรุงแต่งจนเป็นอารมย์.
คือสัญญากรรมใหม่
ได้ถูกบันทึกทันที ที่ร่างทิพย์อสุภะใหม่ 
ของชาติปัจจุบัน
.
ความคิด..จะออกมาจาก
*ร่างสัญญาเก่าอดีตชาติ* 
ล้างออกมา
บันทึกสัญญากรรมใหม่..
จะบันทึกเมื่อจิตไปจับกับสิ่งนอกร่างกาย
แล้วปั่นเป็นอารมย์ 
หากย้ำคิด-ย้ำทำ ตามอารมย์มาก
สัญญากรรม ก็จะติดแน่นใน*ร่างอสุภะใหม่*
มากยิ่งขึ้นๆๆ
(อาฆาตพยาบาท)
.
กลางลำตัวร่างกาย..
คือ จิตหลัก+ร่างสัญญากรรมเก่า 
ที่จะต้องล้าง
สมอง..คือ จิตใหม่ 
ที่เคลื่อนไหวเข้า-ออกตลอดเวลา
จิตใหม่..อยู่ในร่างกายคือ*สติ*
จิตใหม่..
อยู่ในร่างกายตลอดเวลาคือ
*มหาสติ*
จะไม่มีความคิดเลย
จิตใหม่..
อยู่กลางหน้าอกนานๆคือ
*ฌาน*
ฌาน..
ที่อยู่สั้น-ปานกลาง-นาน คือ
ขนิกกะสมาธิ-อุปจารสมาธิ-อัปปนาสมาธิ
ฌาน..
ที่อยู่ติดตลอดเวลาคือ 
มหาสติ หรือ มหาสมาธิ หรือ กำลังสมถะฌาน
มหาสติ..
จะรวมพลังงานที่หน้าอก 
กลายเป็น*ดวงกสิณ*หนักๆแน่นๆ
จิตใหม่...ออกนอกร่างกายคือ*ความคิด*
ความคิด..
ที่ปั่น..ปรุงแต่ง..จนเป็นอารมย์
คือ
*สัญญากรรม*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น