วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คะเต คะเต ปารคะเต ปาระสังคะเต โพธิสวาหา

ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน


 • คะเต คะเต ปารคะเต ปาระสังคะเต โพธิสวาหา..."""ไปไป""ไปยังฝากฝั่งโน้น""จงไปให้พ้น"""อย่างสิ้นเชิง""".. 
 • สัพสัตว์ล้วนเวียนว่าย.....ด้วยผลแห่งกรรม... เวร ....เบียดเบียนเข่นฆ่า...อารมย์วุ่นวาย.....ตายเกิด ตายเกิด รำ่ไป ตรอมตรมหมองไหม้....เพราะประมาทในการได้เกิดนั่นเอง.....
 • จิตสูง..แต่กลับดิ่งลงตำ่.....จิตที่ว่าตำ่กับพยายามยกจิตให้สูง.....ทุกสิ่งล้วนเกื้อกูล......และหมุนเวียนเปลี่ยนไป....ตื่นเถิด...ตื่นเถิด.....เมื่อเกิดเป็นคน....ทำประโยชน์....ให้แก่ตน...และคนรอบข้าง.....สลัดความหม่นหมอง.
 • ...ฟ้าสีทองรออยู่กาล...หน้า....หยุดเถิดหยุดเปื้อนนำ้ตา.... ล้างใจที่ทุกข์ระทม....ให้สว่างไสว.... โลกนี้หรือโลกหน้ายังอีกยาวไกล..... 
 • ขอให้มีพระธรรมส่องแสง ให้สติปัญญา......ก้าวไป..,ด้วยใจศรัทธา..ต่อความดี ..มีตัวอย่างที่ทำมา.. พระศาสดาท่านนำพาเดิน...., ..
 • ให้รับรู้แล้วหนาว่าเรา...เรา .ก็ไม่ใช่เรา.....อย่ามัวอวดอ้างวิชามาประชัน....ประหัดประหาร... .ควรเอาวิชาสอนตนมาเตือนตน.....ให้พ้นภัย....พ้นเวียนว่ายตายเกิด.
 • .. .ในยุคหน้า....หยุดอิจฉาริษยานั่นคือเท่ากับ....จองจำตัวเองไว้ ไม่ให้หลุดพ้น... ....หยุดพรำ่รำพัน...,เราทั้งนั้นที่ทำ ไม่ใช่ใคร...,.จิตใจให้หนักแน่น อย่ายอมแพ้มารในใจตน.....
 • อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด....แต่ต้องฝึกสติระงับยอมรับตัวตน....เกิดมาเป็นคน....ชดใช้ชำระกรรมเวร....สะสมสร้างบุญบารมี....ให้สว่างกลางใจเรา.....
 • ..สุขแท้อยู่แค่คิดเป็น.....ลด ละ เลิก ....อย่างรอมชอม....และยอมรับความจริง......

 • คะเต คะเต ปารคะเต ปาระสังคะเต โพธิสวาหา..."""ไปไป""ไปยังฝากฝั่นโน้น""จงไปให้พ้น"""อย่างสิ้นเชิง""".
 • . สัพสัตว์ล้วนเวียนว่าย.....ด้วยผลแห่งกรรม... เวร ....เบียดเบียนเข่นฆ่า...อารมย์วุ่นวาย.....ตายเกิด ตายเกิด รำ่ไป ตรอมตรมหมองไหม้....เพราะประมาทในการได้เกิดนั่นเอง.....
 • จิตสูง..แต่กลับดิ่งลงตำ่.....จิตที่ว่าตำ่กับพยายามยกจิตให้สูง.....ทุกสิ่งล้วนเกื้อกูล......และหมุนเวียนเปลี่ยนไป....
 • ตื่นเถิด...ตื่นเถิด.....เมื่อเกิดเป็นคน....ทำประโยชน์....ให้แก่ตน...และคนรอบข้าง.....สลัดความหม่นหทอง....ฟ้าสีทองรออยู่กาล...หน้า....
 • หยุดเถิดหยุดเปื้อนนำ้ตา.... ล้างใจที่ทุกข์ระทม....ให้สว่างไสว.... โลกนี้หรือโลกหน้ายังอีกยาวไกล..... ขอให้มีพระธรรมส่องแสง ให้สติปัญญา......ก้าวไป..,ด้วยใจศรัทธา..ต่อความดี ..มีตัวอย่างที่ทำมา.. พระศาสดาท่านนำพาเดิน...., ..
 • ให้รับรู้แล้วหนาว่าเรา...เรา .ก็ไม่ใช่เรา.....อย่ามัวอวดอ้างวิชา มาประชัน....ประหัดประหาร... .ควรเอาวิชาสอนตนมาเตือนตน.....ให้พ้นภัย....พ้นเวียนว่ายตายเกิด... .
 • ในยุคหน้า....หยุดอิจฉาริษยาเท่ากับ....จองจำตัวเองไว้ ไม่ให้หลุดพ้น... ....หยุดพรำ่รำพัน...,เราทั้งนั้นที่ทำ ไม่ใช่ใคร...,.จิตใจให้หนักแน่น อย่ายอมแพ้มารในใจตน..... 
 • อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด....แต่ต้องฝึกสติระงับยอมรับตัวตน....เกิดมาเป็นคน....ชดใช้ชำระกรรมเวร....สะสมสร้างบุญบารมี....ให้สว่างกลางใจเรา.......
 • สุขแท้อยู่แค่คิดเป็น.....ลด ละ เลิก ....อย่างรอมชอม....และยอมรับความจริง......


ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น