วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๖๙. คำสอนหลวงปู่โต

ในภาพอาจจะมี 1 คน
๔๖๙. คำสอนหลวงปู่โต
….ภัยพิบัติหรือภัยแห่งวัฏฏะนั้น ไม่มีใครห้ามหรือไม่ให้เกิดได้
เหตุเพราะมันเป็นกรรมของมนุษย์ที่สร้างกันขึ้นมา ด้วยไฟ แห่ง โทสะ โมหะ ราคะ ที่สั่งสมไว้มากมาย ประดุจเขื่อนกักเก็บน้ำที่รอวันแตก รอการล้างธรณี
... มนุษย์ทุกวันนี้จึงขาดสติ ขาดปัญญา ไม่เคยเตือนตนตำหนิตน
จึงมีแต่อัตตาตัวกูของกู กลายเป็นอมนุษย์
จิตใจจึงจ้องแต่จะเหลื่อมล้ำทำร้ายกันตลอดเวลา...
เหตุเพราะมันไม่เป็นธรรม ผู้คนแยกกรรมดีกรรมชั่วไม่ออก
......ผู้ถือศีลก็ไม่อยู่ศีลในธรรม ดังนั้นน้ำตาแม่ธรณีจึงต้องหลั่งออกมา
เพื่อล้างสิ่งสกปรก สิ่งที่ผิดปกติให้กลับคืนสู่ความเป็นธรรม
คือเป็นปกติกลับสู่สมดุล
**********************
.....เมื่อรู้ว่าเหตุเป็นอย่างนี้...ฉันจึงมาตามหาศิษย์
ตามหาผู้มีคุณผู้เคยอุปถัมภ์ค้ำชูฉัน
ตามหาคนที่เคยฟังธรรมจากฉัน ที่ฉันนั้นเคยสอนทางไปสวรรค์
มาในบัดนี้ ฉันจะพานิพพานไปสู่หนทางที่พ้นทุกข์
*********************
ถ้าใครมีพุทโธ ผู้นั้นมีสมเด็จแล้ว ภาวนาไว้ให้ขึ้นใจ
ตัวรู้ตัวปัญญาก็จะเกิด แล้วโยมก็จะได้รู้ว่า ใครมาบอกธรรมโยม ...
ฉัน ขรัวโต เอาเรือมารับแล้ว ใครอยากจะไปนิพพานกับฉัน
ก็ต้องไปตั้งต้นกันที่ เมืองแห่งพรหม
ที่ซึ่งถูกขนานนามว่า เมืองพรหมรังสี เมืองแห่งชาววิไล
.....ก็ต้องมาช่วยกันพายนะจ๊ะ เพราะบารมีฉันแบ่งให้ใครไม่ได้
แต่ฉันบอกทางสว่างให้เกิดปัญญาได้
แล้วโยมก็ต้องสร้างต้องสั่งสมกันเองนะจ๊ะ ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น