วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

581. พลังแห่งการตื่นรู้....พลังแห่งความว่าง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

581. พลังแห่งการตื่นรู้....พลังแห่งความว่าง
 • … คือ ความจริง ที่อยู่ในความว่างภายในอันไพศาล จิตที่ว่างจะเห็นสายน้ำชีวิตผุดบังเกิดขึ้น ไหลเลื่อน เคลื่อนไหว ในรูปแบบที่หลากหลาย ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ที่มีค่าในทุกขณะ
 • .. ความว่าง หรือ “สุญญตา” หาใช่ความสูญเปล่าที่แห้งแล้งไม่
 • ..ความว่างภายใน คือ การเดินทางทางจิตวิญญาณแท้จริง มีพลังแห่งการตื่นรู้ภายใน

+.. พลังการเรียนรู้ แยกออกได้เป็น๕ รูปแบบ
๑) พลังวัชระ (พลังปัญญาสีน้ำเงิน)
 • วัชระนั้นเป็นอาวุธที่แข็งยิ่งกว่าเพชร สัมพันธ์ธาตุน้ำ..หากตั้งอยู่ในจิตที่ว่าง.ดุจ.น้ำที่ใสและนิ่งแสดงถึงธรรมชาติของความชัดเจน....จะเห็นความจริงของโลก มีพลังคิด ลึกซึ้ง เฉียบคมทางปัญญา ทิ่มแทงอย่างตรงจุด ตัดสิ่งต่างๆ เฉียบขาด
 • ...หากพลังวัชระตั้งอยู่ กับกองกิเลส ดุจน้ำที่ขุ่นและปั่นป่วน จะเกิดความบ้าคลั่ง ความโกรธแบบวัชระ ดุจน้ำแข็งที่เย็นจนบาดเข้าไปถึงเนื้อ ทิ่มแทงผู้อื่นอย่างเย็นชา ..การตัดสินผู้อื่นอย่างเสียๆหายๆ การจับผิดคนอื่น มีอัตตาสูง กลายเป็นความหยาบกระด้างและแข็งทื่อ เย็นชา

๒) พลังรัตนะ (พลังปัญญาสีเหลือง)
 • คือ ความโอบอุ้ม ดูแล เผื่อแผ่ และหล่อเลี้ยง มีความสัมพันธ์ กับธาตุ ความอ่อนโยน และการให้ จะให้ความรู้สึกของการโอบอุ้มและความอบอุ่นราวกับอ้อมแขนของแม่
 • อัตตาที่บ้าคลั่งในแบบรัตนะ จะมีความสุรุ่ยสุร่าย และความตระหนี่ ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ” เหมือนผืนทะเลทรายที่แห้งแล้ง ที่กระหายน้ำ

๓) พลังปัทมะ (พลังปัญญาสีแดง)
 • ปัทมะ แสดงถึง คลี่บานอันงดงามของดอกบัว เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และแรงดึงดูดที่ น่าหลงใหล สดชื่น มีชีวิตชีวา 
 • ….ในความบ้าคลั่งแบบปัทมะ คือความร้อนของราคะที่เผาไหม้ ธาตุไฟ เผาไหม้ทุกสิ่งอย่างไม่เลือก อยู่ที่ไหน วงแตกที่นั่น

๔) พลังกรรมะ (พลังปัญญาสีเขียว)
 • คือ ความกระตือรือร้น ชอบคิดประดิษฐ์ สรรค์สร้าง ไม่รู้จักเหนื่อย เกี่ยวกับธาตุลม ที่พัดไหวไม่มีหยุด
 • ..ถ้าความบ้าคลั่งแบบกรรมะ คือ ความจู้จี้จุกจิก ความดันทุรัง ขี้ใจน้อย ฉุนเฉียว ย้ำคิดย้ำทำ

๕) พลังพุทธะ (พลังปัญญาสีขาว)
 • พลัง แห่งการตื่นรู้อันไพศาล หรืออากาศธาตุ “พุทธปัญญา” ที่แผ่ออกมาจากพื้นที่ภายในจิตอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต ความเย็นสดชื่น ความใจกว้าง 
 • …ความพลิกผันของพลังพุทธะ คือ ความเฉื่อยชาและน่าเบื่อ ความเหงา และความง่วง ขี้อาย
 • ** ทุกดวงจิต ล้วนมีพลังเหล่านี้แอบแฝงอยู่ทั้งนั้น ทำอย่างไร จึงจะปลุกพลังเหล่านี้ขึ้นมา ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสรรพสัตว์ เราจะปลุกด้วยไตรสิกขา ทาน ศีล ภาวนา(ปัญญา)..ด้วยมหาสติ มหาปัญญา เติมบารมี ๑๐ ทัศน์ ๒๐ ทัศน์ ๓๐ ทัศน์...นั่นคือ วิถีแห่งเส้นทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น