วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

430.สวดมนต์บทนี้... เทวดาจะให้พร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
430.สวดมนต์บทนี้... เทวดาจะให้พร..
หลวงปู่สิงขร
ให้พึงเจริญมนต์บทนี้ ไว้ ทุกที่ ทุกยาม ทั้งคราสวดสาธยายมนต์ หรือ ยามไปนมัสการศาสนสถานในที่ต่างๆ ก็ย่อมใด้ เมื่อมีภัยและความลำบาก ย่อม กระทบโสติถิวิญญาณมโนจิตเทพยาดาผู้อยู่ในอาณาบริเวณนั้นๆ 
 (สวดจบแล้ว อฐิษฐานขอพร ตามปรารถนา)
นะโม เม สัพพะเทวานัง สะมาโส
อะเวโร มหา การุณิโกสะ มนุสสา
อฐิษสะฐานา ปะกาเสสิ
ปะกาสิตตัง อริยะสัจจัง
เทวะตานัง ปะการาจะ
ปัจจุปันโน จะอะนาคะโต
มังคะละการัง ตะถิตถะติ
สุมังคะลัง สุปัตติตัง
สุปะภาทัง สุขาวะหัง
สุขะพะลัง อายุวัณณัง
สุขิยะสา
สาธุสุเทวตา อารักขา ประสิทธิเม
สัพพะสิทธิ ภวันตุเม สุสาอาหะ
คำแปล
เป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณแก่มวลมนุษยโลก
ข้าพเจ้าจะขอประกาศคำอฐิษฐานไปแล้ว
ด้วยความจริงทั้งหลายที่เป็น คำสัตย์อันประเสริฐ
แก่ทวยเทพพยาดาเจ้าทุกประการ
ในปัจจุบันนี้เพื่ออนาคตของข้าพเจ้า
ขอมงคลทั้งหลายและสิ่งที่ตั้งใจไว้
ความเจริญจงเปิดทาง และ ตั้งมั่น
และความสุขทั้งมวลทั้งสิ้น
ความมีกำลังและความสดชื่นแจ่มใส
กำลังอายุวรรณะความสุขและยศ
ดีแล้วท่านผู้เจริญและทวยเทพยาดา
โปรดจงประสิทธิพรมงคลนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
สุสาอาหะ
อานิสงส์การสาธยายมนต์ หรือพุทธมนต์
 -ระลึกในใจ มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล
-สวดออกเสียงพอตัวเองได้ยิน มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาล
-สวดออกเสียงธรรมดา มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล
-สวดออกเสียงเต็มที่ มีอานุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาล
แม้แต่สัตว์ที่เสวยกรรมอยู่ในภพที่สุดแห่งอเวจีมหานรก ก็ยังได้รับความสุข เมื่อแว่วเสียงแห่งพระพุทธมนต์ ผ่านเข้าถึงชั่วขณะหนึ่ง-ครู่หนึ่ง ยังดีกว่าหาความสุขไม่ได้ตลอดกาลเป็นนิตย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น