วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

427.. อัศจรรย์แห่ง..รูปลักษณ์.

ในภาพอาจจะมี 1 คน
427.. อัศจรรย์แห่ง..รูปลักษณ์.
  • เพียงเรามีปูน 1 ช้อน. เราสามารถเปลี่ยนสิ่งของนี้. เป็นมูลค่ามหาศาล. เปลี่ยนจากวัตถุธรรมดา ไม่มีมูลค่าอะไร. เป็นโลกีย์ทรัพย..มาเปลีี่ยนเป็น..โลกุตตรทรัพย์. โดยการทำเป็นรูปพระ
  • เพียง 1 ้ช้อน. ทำพระได้. 5 องค์. มีอานิสงส์สุคติภูมิ. ได้. 25 กัป..เพียงเปลี่ยน" รูปลักษณ์" เท่านั้น. ช่างเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรสูงสุด. เป็นธุรกิจข้ามชาติ. ข้ามภพ.ไม่มีขาดทุน. ถ้าทำดีๆ. อาจจะมีผลกำไร. ตัดภพตัดชาติได้ด้วย. เพราะ. การสร่้างพระ. เป็นพุทธานุสสติ..ทำให้เข้านิพพานง่ายที่สุด. เพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์
  • ล้วน อยู่นิพพาน. เมื่อจิตเราจับพระบ่อยๆ..จิตจะชินจนเป็นฌาน. แล้วต่อไปจิตจะน้อมไปทางศีล. ไปทางธรรม. คำสอนพระพุทธเจ่้าด้วย.
  • ตอนทำพระ. ถ้าเราสวดมนต์ในใจ เป็นการภาวนา และมีศีลอยู่แล้ว ก่อนทำพระเราตั้งจิตอธิษฐานว่าขอไปนิพพาน. จึงเป็นอธิษฐานบารมี. และ ปัญญาบารมีด้วย
  • การสร้างพระ. ทำให้กายทิพยสว่าง รัศมีกว้างไกล. ทำให้วิญญานทั้งหลาย..มาตามแสงบุญ. มาขอบุญ. เมื่อเราแผ่บุญ จะมีพลังไปได้ไกล กว้าง. เป็นเมตตาบารมีอีกด้วย. ทำให้บารมร10 ทัศน์. เต็มไว
  • และเมื่อเรา..นำพระที่สร้างไปถวายที่วัด. ย่อมเป็นสังฆทาน. เมื่อบรรจุในองค์พระ. ย่อมเป็นวิหารทาน. เมื่อมีผู้มากราบไหว้บูชา. แสงแห่งบุญย่อมสะท้อนมาหาเรา. แม้เราเสียชีวิตแล้ว..กระแสบุญยังจ้ามาที่ดวงจิตเรา
  • 1 ช้อน 5 องค์ 25 กัป ..เรามาทำธุรกิจเปลี่ยน. รูปลักษณ์กันเถาะ...ง่ายๆ..แต่..สุดๆ..์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น