วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 49ในภาพอาจจะมี 1 คน
(1)สักกายทิฎฐิ>>ความหลงในกายเปลือกของตนเอง กายธาตุสสาร
ทั้งกายเนื้อ กายทิพย์ กายธาตุสสารต่างๆ ที่มีกายพลังงานเป็นตัวเริ่มต้น
(2)วิจิกิจฉา>>สงสัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(3)สีลัพพตปรามาส>>บกพร่องในศีล มุ่งร้ายผู้อื่น ทั้งทางกาย-วาจา-ใจ
(4)ปฏิฆะ>>ความโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ไม่พอใจง่าย ปรี๊ดง่าย
(5)กามคุณ>>ความหลงในสิ่งนอกตัวทั้ง คน-สัตว์-สิ่งของ-ยศตำแหน่ง
(6)รูปฌาน>>ติดสมาธิจนขี้เกียจ หนีงาน หนีผู้คน เอาแต่นอนงานไม่ทำ
(7)อรูปฌาน>>ได้ตาทิพย์ หูทิพย์ อ่านวาระจิตได้ สแกนกรรมคนอื่นได้
ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน อวดตัวอวดตน หากินบนความทุกข์ของคนอื่น
(8)ฟุ้งซ่าน>>ชอบฝันหวาน จินตนาการไปทั่ว
(9)มานะ>>ตีตนเสมอท่าน ยกตนข่มผู้อื่น ชอบเพ่งโทษคนอื่น
(10)อวิชชา>>หลงในฤทธิ์ วิชา คาถาอาคม มนต์ดำ มนต์ขาว
**ความหมายง่ายๆ เข้าใจง่าย ทำไมต้องไปแปล-ขยายความจน งงกันไปเอง**
**ธรรมะจากสงฆ์ 2 พรรษา แต่เข้าใจเจตนาของบทสอน ทุกบททุกตอน**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น