วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

613..อาวุธทิพย์ เพชรวัชระ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

613..อาวุธทิพย์ เพชรวัชระ
**...อาวุธทิพย์ได้..สร้างอย่างไร?
 • สร้างจากพลังจิตของคนที่ได้ "รูปฌาน" เมื่อกระทำจิตซ้ำๆ ติดชินวิสัยเดิมๆจะสะสมและก่อตัวเป็น "รูป" อาวุธทิพย์อย่างใดอย่างหนึ่งได้
  • +..ชอบพูดขวานผ่าซาก แต่ตรงและถูกจริง ก็ก่อตัวเป็น "ขวานเพชร"
  • +.. ชอบฟาดธรรมะใส่คนแรงๆ แต่ถูกต้อง ก็ก่อตัวเป็นไม้พลองเพชรได้ 
  • +.. ชอบตัด ชอบปฏิเสธ" ในฉับพลัน ก็ก่อตัวเป็น "ดาบเพชร" 
 • ถ้ายังติดในอาวุธทิพย์.นั่นคือ. ติดใน"รูปราคะ" ย่อมไม่ถึงอรหันต์
 • ผู้ฝึกตบะ ลมปราณ รูปญาณที่แตกต่างกัน ย่อมมีอาวุธทิพย์ต่างกัน 
 • คนที่ยึดผู้ผู้ที่ติดในคุณธรรม ติดความดี, จะมีตะบะปราณธาตุทอง สะสมในร่างกายมาก เมื่อก่อเกิดอาวุธทิพย์ จะได้อาวุธเป็นทอง
 • คนที่มีจิตตรงต่อนิพพานระดับหนึ่ง จะมีพลังปราณธาตุวัชระ (เพชร) ก่อเกิดอาวุธเพชร อาวุธเพชรนี้หายากที่สุด
 • ถ้าคนมีความเก็บกดเคียดแค้นมาก ก็จะมีปราณธาตุดำ หรือธาตุมาร จะได้อาวุธทิพย์สีดำเป็นอาวุธของภาคมาร

การฝึกพลังวัชระ
  • ๑..เริ่มต้นจากจิตตรงนิพพานแน่วแน่ เริ่มพบสภาวธรรม เหมือนน้ำ ใสๆ
  • ๒.. เมื่อใสแล้วรับ "พลังแสงสว่าง" อารมภ์สิ่งที่มากระทบ ถ้าไม่ผ่าน พลังวัชระจะสลายหมด เหมือนน้ำต้องแสงแดดระเหย ไป แต่ถ้าผ่านด่านได้ จะส่องสว่าง เปล่งประกาย อ่อนโยน เหมือน "หยาดน้ำค้างต้องแสงอาทิตย์ยามอรุณ “
  • ๓.. น้ำที่หลอมตัวกลายเป็นน้ำแข็ง ถ้าไม่มีความขุ่นมัวในจิต จะเกิดเป็น "แก้วใส" เปล่งประกาย แต่ถ้ามีความขุ่นมัวในจิตจะกลายสภาพเป็น "น้ำแข็ง" ที่ขาวขุ่น มีความเลือดเย็น ไม่ควรแก่งาน
  • ๔.ขั้นต่อไป ถ้าแข็งเป็นแก้วดีแล้ว จะได้รับการทดสอบจาก "อาวุธทิพย์" เหมือนเพชรตัดเพชร จะเข้ามากระทบกระทั่งด้วย เมื่อเราใจแข็ง พลิกแพลงรับได้ จึงสำเร็จเป็นเพชรแท้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น