วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๗๐... มารผู้มีบาป

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
๔๗๐... มารผู้มีบาป
 • มารมีฤทธิ์ ยิ่งใหญ่ แม้แต่พระอินทร์ พอมารมา ก็หนี ไปหลบอยู่สุดขอบจักรวาล พระพรหมก็หลีกเลี่ยง ไม่อยากยุ่งด้วย บางคราวมารก็ขึ้นไปรังควานถึงพรหมโลก มารแบ่งได้๕ ชนิด
  • ๑. ขันธมาร พอจะทำความดี เจ็บโน่นปวดนี่
  • ๒. กิเลสมาร คือ อารมณ์ชั่วของจิตเป็นมาร 
  •  ๓. มัจจุมาร คือ ความตายเป็นมาร เลย
  • ๔. อภิสังขารมาร คือ ผลแห่งบุญบาปเป็นมาร ...
  • ๕. เทวปุตตมาร คือ เป็นเทวดาพวกมิจฉาทิฏฐิ คอยขัดขวางไม่ให้เขาทำความดี


 • มารถือว่าเป็นเทวดาจำพวกนึง แต่เป็นเทวดาฝ่ายไม่ดี อยู่ ในสวรรค์ชั้นที่ 6 คือ ปรนิมมิตวสวัสตี จะแบ่งเป็น 2 โซนคับ คือ ฝ่ายดี โดยมีผู้ครองสวรรค์คือ ท้าวปรนิมมิตวสวัสตี อีกฝ่ายก็คือฝ่ายมาร ซึ่งผู้ครองสวรรค์ในเขตมาร ก็ชื่อ ท้าวปรนิมมิตวสวัสตี ชื่อ เหมือนกัน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่ก้าวก่ายกัน

** ทำใม มารมีอนุภาพมากจัง? 
 • + บุพพกรรม คือ บุญเก่าที่ทำมา บุญใหญ่แต่เจือด้วยริษยา ทำให้อุบัติในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวดี
 • + การฝึนฝน มายาเครื่องครอบงำ ทำบ่อยๆ จึงชำนายเจ้าเล่ห์

.*** แล้วทำไมมารจึง ยังไม่ตกนรก ?
 • เพราะยังเสวย กุศลวิบากธรรมอยู่ ถ้าผลบุญหมด จะได้รับวิบากกรรม ตามสมควรแก่กรรมและวาระของกรรมที่ทำไว้

***อยากเป็นพญามาร .เป็นสหายของมาร.ทำอย่างไร?
 • ** ต้องทำจิต ให้มี ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มากๆ จนเป็นนิสัย เช่น
  • +ใฝ่ฝันราชสมบัติ มั่งมี คำยกย่อง ด้วยอำนาจแห่งตัณหา
  • + อยากเป็นใหญ่เหนือใครทั้งปวง ต้องเป็นที่๑ ให้คนยกย่อง ทำบุญมากๆ แข่งกับคนอื่น อิจฉาริษยาคนทำความดี มีมานะสูง
  • + ส่งเสริมผู้คนให้ลุ่มหลงใน กามในรูป รส กลิ่น เสียงมากๆ 
  • + ขัดขวางการแสดงธรรม เผยแพร่ธรรม ปฏิบัติธรรม
  • +จับผิดเก่งมาก ชอบทดสอบพระ ผู้ปฏิบัติธรรมว่า เก่งจริงหรือไม่ จิตดีจริงหรือไม่
  • +อาฆาตบ่อยๆ..จ้องจะเอาคืน 
  • +รักแต่พวกพ้องตนเอง มองกลุ่มอื่นทำดีสู้กลุ่มตนไม่ได้
  • + ชอบใช้กำลัง ฤทธิ์ หมั่นใส้คนดี แกล้งคนอื่น
  • + หลงในความสบาย สมบัติ ขัดขวางการบวช เพราะมีอวิชชาสูง
  • +เจ้าเล่เพอุบาย ในการพาคนให้ลุ่มหลง ขัดขวางมรรค ผล นิพพาน
 • *** ส่วนมากดารานักแสดงหลายคน ล้วนมีบุญเก่ามาก หลายคนมาจาก สวรรค์ชั้น๖ ปรนิมมิตวสวัสตี เมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ บุญเก่าจึงตามมาเสวย ทั้งรูปร่างหน้าตา ฐานะหาเงินง่ายแค่โฆษณาสินค้า ๑ นาที ค่าตัวเป็นล้าน เป็นผู้นำแห่งกามคุณ รูป รส กลิ่นเสียง และมีสาวก(แฟนคลับ)มากมาย ที่พร้อมจะเดินตาม พวกดารานั้นยังมีฤทธ์ติดมาจากข้างบน จึงแปลงกายได้หลายร่าง (หลายตัวละคร) คือ “อภิญญาแปลงร่าง” และทำให้คนเชื่อด้วย และเขาเหล่านั้นถ้าหันมาทางธรรม จะมีอภิญญาเกิดได้ไว...มีโอกาสสูงมากที่ดาราเมื่อเสียชีวิต จิตจะลงอบายภูมิได้ง่าย เพราะเป็นผู้นำด้านกามคุณ ทำให้ผู้คนมากมายลุ่มหลงในกามคุณ ๕ ยกเว้นดาราคนนั้นหมั่นทำบุญกุศลมาก และไม่หลงในความสุขของ เงิน คำเยินยอ ที่ได้มา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น