วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 50

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กลางคืน

(1)รูป คือกายเปลือก เป็นกายวัตถุธาตุ
ทั้งวัตถุธาตุโลกมนุษย์ ทั้งวัตถุธาตุโลกทิพย์ ทั้งวัตถุธาตุมนุษย์ต่างดาว
(2)เวทนา คืออารมย์ ที่มีกำลังแห่งจิตที่จะ สั่งให้กาย-วาจาเป็นไปตามอารมย์
และมีการบันทึก กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไว้ทันที ที่กายในร่างใหม่ปัจจุบัน
(3)สัญญา คือ เมมเมอร์รี่บันทึกสัญญากรรม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ของตนเองในอดีตชาติ หลายสิบ หลายร้อย หลายพันชาติ เป็นร่างพลังงาน
ที่ซ้อนทับกัน ขนาด 3-16 ซม.ที่กลางลำตัว เยื้องไปทางข้างหลัง
ก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ มีกายเปลือกในชาตินี้
(4)สังขาร คือความคิด หรือคลื่นสัญญานจากร่างสัญญากรรมอดีตชาติ
ที่ส่งออกไปที่จิตเอกใหม่ ที่อยู่กลางสมอง เพื่อสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว พูด
(5)วิญญาน คือร่างพลังงานร่างใหม่ล่าสุด ร่างปัจจุบันชาตินี้ เป็นร่างโปร่ง
หน้าตา ขนาด เท่ากับร่างเปลือก กายเนื้อในชาติปัจจุบันนี้
เป็นร่างพลังงานอากาศธาตุ เหมือนภาพตัวอย่างในโพสต์นี้ ร่างบุญลอยได้
จิตหลัก...จะอยู่ที่กลางหน้าอก
จิตเอกใหม่...จะอยู่ที่สมอง
จิตอริยะผล หรือจิตไร้ร่าง จิตดวงที่สาม จะลอยเหนือศรีษะ บางคนมี
แต่ส่วนมากไม่มี คือคนที่ได้อริยะผลตั้งแต่โสดาบันในอดีตชาติมาก่อน
รูป..กายเปลือก จะมีเฉพาะ โลกมนุษย์ เทวดาตั้งแต่สวรรค์ชั้น
จาตุมมหาราชิกาขึ้นไป พรหม เทพ นางฟ้า กินรี กินนร นาค ครุฑ ฯลฯ
อากาศเทวดา รุกขเทวดา ภุมมะเทวดา เดรัจฉานทิพย์ เปรต สัมพเวสี
อสูรกาย สัตว์นรกหรือจตุรภูติ(ครึ่งคนครึ่งสัตว์) จะไม่มีร่างเปลือกหรือ รูป
จะเป็นเพียงร่างพลังงาน ร่างอากาศธาตุ ร่างพลังงานบุญ ร่างพลังงานบาป
ที่จะต้องชดใช้กรรม และขอส่วนบุญคนอื่น เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างจิต
เพื่อให้มีพลังงานที่สูงมากพอ พอที่จะดึงดูดสสาร มาสร้างเป็นร่างเปลือก
ให้กับตนเองใหม่ได้ คือเข้าท้องมนุษย์ได้ เกิดใหม่มีร่างเปลือกใหม่ได้


  • (1)กายในจะต้องสะอาดด้วยศีล 
  • (2)มหาสติจะต้องเกิดให้มาก ความคิดในสมองจะต้องน้อย 
  • (3มีจิตเมตตา ชอบช่วยเหลือ เสียสละ ด้วยจิตบริสุทธิ์ 
  • (4)การมีเซ็นส์สัมผัส จะเกิดขึ้นเองเมื่อทั้งสามข้อเต็มแล้ว
 • มีเซ็นส์สัมผัสสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อให้ยอมรับว่า ในสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริง 
 • ใช้งานได้จริงๆ แสดงผลตามแรงอธิษฐานให้เป็นจริงได้
 • เพราะทั้งหมดคือ วิทยาศาสตร์ มีผู้สั่งการ มีกลไกการทำงาน เป็นเรื่องของพลังงาน และ สสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น