วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

444.ล้างบาป..ด้วยน้ำมนต์..ธาตุสี่”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กลางคืน, ท้องฟ้า และ เมฆ

444.ล้างบาป..ด้วยน้ำมนต์..ธาตุสี่”
“การล้างบาป” ในที่นี้ไม่ใช่การทำให้วิบากกรรมในอดีตหมดไป แต่เป็นการปลดเปลื้องบาปที่ฝังในใจเราในปัจจุบัน ทำให้เรามีพลังในการก้าวเดินต่อไปได้ ดุจพระสงฆ์ปลงอาบัติ เพื่อเตือนตัวเองว่าจะไม่ทำผิดพลาดเช่นนี้อีก ทำได้เฉพาะในสถานปฏิบัติธรรม ห้องพระ ยิ่งในโบสถ์ยิ่งดี เมื่อทำแล้วต้องนำไตรสิกขา ไปปฏิบัติ ต่อเนื่อง การล้างบาป เพื่อเอาพลังจิตแห่งพุทธะ มาละลดเลิกบาป ไม่ทำอีก

สิ่งที่ใช้ในพิธีกรรม
บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ธูปเทียน ตามปกติ อาจมีค่าครู ๑บาท หรือกี่บาทก็ได้ ใส่พานไว้ ให้เตรียมขันทำน้ำมนต์ดังนี้
๑) พระธรณี (ธาตุดิน) ใช้ผงแป้ง, ดอกมะลิ, ดอกไม้ขนาดเล็ก ที่มีกลิ่นหอม โรยลงในน้ำ
๒) พระคงคา (ธาตุน้ำ)ใช้น้ำเปล่าใสเย็นบริสุทธิ์ นำใส่ในขัน ที่ทำน้ำมนต์ในพิธีนี้
๓) พระวาโย (ธาตุลม) ใช้การเป่าเสก เมื่อว่าคาถา แล้ว
๔) พระเตโช (ธาตุไฟ)
ให้ใช้เทียนขนาดเล็ก จุดไฟให้สว่าง แล้วหยดน้ำตาเทียนลงในขันทำน้ำมนต์ (แทนธาตุไฟ) เมื่อทำน้ำมนเสร็จก็ดับเทียนได้ ก่อนทำพิธีให้จุดธูปไหว้ครูก่อน
เริ่มพิธี
• บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ธูปเทียน พร้อมขันบูชาครู
• ท่องนะโม ๓ จบ
*เตรียมน้ำในขัน พร้อมลอยดอกไม้ และจุดเทียนวางพาดนอนในขัน(เสียบก้านธูปไว้) สำหรับทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (ตั้งหน้าพระประธาน)
• ท่องมนตราศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกน้ำมนต์ธาตุสี่(จุดเทียนให้หยดลงในขัน)
โอม พุทธธัง พ้น ธรรมมัง ว่าง สังฆัง ปลด
บาปกรรมจงลด บรรเทาเบาบาง จนหมดสิ้นไป
ลูกขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
พระอริยะสงฆ์ พระโพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์
โปรดเมตตา เสด็จเป็นประธานการทำพิธีชำระบาป
ลูกขอบูชา พระแม่ธรณีด้วยดอกไม้ของหอม พระแม่คงคาด้วยน้ำบริสุทธิ์ พระแม่วาโยด้วยลมปราณ
พระแม่เตโชด้วยไฟจากเทียน
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัย และพระแม่ทั้งสี่ จงร่วมกันปลุกเสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้
เพื่อขจัดความบาปให้หมดสิ้นไปจากชีวิต ของข้า นาม ....................
 ขอให้รอดพ้นจากความบาปทั้งปวง นำพาชีวิตสู่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ สาธุ...
• ยกขันขึ้นมา เป่าลมออกไป โดยยกขันที่ใส่เครื่องบูชาขึ้นจรดหน้าผาก ดับเทียน
• นำมือทั้งสองวางลงในขันน้ำมนต์ พร้อมกล่าวว่า “ขออำนาจแห่งพระแม่ทั้งสี่ จงนำความบาปของลูกให้หมดสิ้นไป จากการกระทำด้วย กาย วาจา ใจ ของลูก ณ บัดนี้”
• วักน้ำขั้นลูบใบหน้า พนมมือพร้อมกล่าวว่า “ขออำนาจแห่งพระแม่ทั้งสี่ จงนำความบาปของลูกให้หมดสิ้นไป จากการกระทำด้วย กาย วาจา ใจ ของลูก ณ บัดนี้
• นำมือทั้งสองที่เปียกน้ำมนต์ ที่พนมมืออยู่ ให้ลูบยอดอกเบาๆ พร้อมกล่าวว่า “ขออำนาจแห่งพระแม่ทั้งสี่ จากการกระทำด้วย กาย วาจา ใจ ของลูก ณ บัดนี้”
• แล้วยกมือขึ้นไหว้จรดหน้าผากหนึ่งครั้ง
• กราบพระ๓ ครั้ง เสร็จพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น