วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เมื่อนั่งดูกายใน.อทิสมานกาย..ในผู้คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 • เมื่อนั่งดูกายใน.อทิสมานกาย..ในผู้คน@
 • กลุ่มเรา...ลูกศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 • เถระ วัดท่าซุง...จะมีคน" ตาดี" ทิพยจักขุแจ่ม
 • ใส..เราจะมานั่งแถวตลาดสด..ที่มีผู้คน..เดิน
 • ผ่านไปมา..เราจะหัดใช้..เจโตปริญฌาน..ทิพ
 • จักขุฌาน...ตามที่หลวงพ่อท่านสอน
 • พบกายใน..ของผู้คน..ถ้าเดินมา.."๑๐ คน..จะ
 • เป็นกายอบายภูมิ..๘. คน..เป็นกายสัตว์เดรัจ
 • ฉาน..มากที่สุด..แล้วยังพบกายเปรต..อสูรกาย
 • ยังพบกายมนุย์..ที่มีความสวยงามไม่เท่ากัน
 • บางคนพบกายมนุษย์แต่งชุดขาว สะอาด.บาง
 • ท่าน..กายในเป็นคน..มีเสื้อผ้า..ที่ไม่สเอาด..มัว
 • ส่วนใน๒ คน พบเป็นกายนางฟ้า..เทวดา..ยัง
 • ไม่พบกายพรหม....ถ้าตายในช่วงนั้น..จะต้อง
 • ไปเกิดตามกายใน (อทิสมานกาย)..ในภพภูมิ
 • นั้นๆ..ตามกรรม...ที่แสดงเป็นพลังงานกายใน
 • ทำไมจึงพบกายสัตว์เดรัจฉานมาก..เพราะ.สัง
 • คมทุกวันนี้...ต้องต่อสู้..ดิ้นรน..จิตใจลุ่มหลง.
 • ผิดศีลกันมาก...หลงโลกกันมาก...จึงมีกระแส
 • จิต..เป็นกายอบายภูมิมาก.....เรายังดูต่อไปอีก
 • ว่า...ถ้าเป็นกายสัตว์เดรัจฉานชนิดนี้...แล้วจะ
 • ตรงกับนิสัยจริงๆ..ไม๊...ผลปรากฏตรงใกล้เคียง
 • นิสัยจริง...เราจะดูจากคน..ที่เรารู่จักก่อน..
 • เช่น..พบกายเป็นนกยูง..กำลังรำแพน...เมื่อดู
 • นิสัยจริง..เธอเป็นคนชอบความสวยงาม..ชอบ
 • ให้คนยกยอ...คิดว่าตัวเองดีที่สุด....
 • ...เมื่อพบกายใน..เป็นสุนัขบ้าน..สวยงาม..เมื่อ
 • ดูนิสัยจริง..เธอเป็นคนที่มีคนเลี้ยงดูดี..และเป็น
 • คนกตัญญู...เอาใจเก่ง...เป็นต้น...คือ..ถึงแม้จะ
 • มีกายในเป็นสุนัข..เหมือนกัน...แต่เป็นคนละ
 • ชนิด..เข่นสุนัขบ้าน....สุนัขป่า...จิ้งจอก..นิสัย
 • จะไม่เหมือนกัน..
 • เมื่อมองดู...กายใน..แม่ค้า ขายปลาดุก
 • ที่กำลังทุบหัวปลาอยู่...เห็นเป็นกายอสูรกาย
 • ...แต่เมื่อมองดู...คนที่กำลังตักบาตร...ทำบุญ
 • ..จะเห็นเป็นกาย..นางฟ้า..เทวดา...เมื่อดูคนที่
 • นั่งสมาธิบ่อยๆ....พบกายในเป็นพรหม...
 • ...กายในเหล่านี้...คือพลังงานกรรมที่สะสม..
 • เป็นผลรวมในปัจจุบัน...บางคนมีกายใน..๒-๔
 • กายก็มี...แต่มีน้อย...พบมากจริงๆ..ไม่เกิน.๗ กาย...
 • กายในเหล่านี้..เปลี่ยนแปลงได้ตามอารมภ์..
 • ว่าจะไปทางกุศล..อกุศล..หรือ...กระแสอริยะ
 • .เคยพบคนๆ..หนึ่ง..ชอบนั่งสมาธิ...ทำบุญ.
 • เธอมานั่งคุยด้วย...ทีแรก..กายในของเธอ..เป็น
 • กายมนุษย์ที่แต่งชุดขาว...สะอาด..สว่าง..
 • ..พอคุยสักพัก...เธอได้..พูดว่า..หลวงพ่อฤาษี
 • ลิงดำ..สอนให้คน..ติดฤทธื์..ไม่ได้สอนให้หลุด
 • พ้นได้จริง....ผมไม่นับถือท่านหรอก..ผมนับถือ
 • พระสายวัดป่า...
 • เมื่อเธอพูดอย่างนั้น..จึงลองดูกายในของเธอ..
 • ..จากกายมนุษย์..สะอาด..อยู่ดีๆ..เปลี่ยนมา
 • เป็น..กายอสูรกาย..น่าเกลียด..น่ากลัว..ทันที
 • เร็วมาก....ถามว่า...เพราะอะไร? ..
 • เพราะการปรามาสพระอริยเจ้า..ยิ่งเป็นพระอรหันต์..ที่มี
 • บารมีสูง....(ข้างบนยกย่องท่าน..ดังพุทธะ...แต่
 • หลวงพ่อ....ขอแค่อนุพุทธะ..สาวกพระพุทธเจ้า
 • ..เท่านั้น..)..
 • ยิ่งปรามาสผู้มีจิตบริสุทธิ์มาก..บารมีมาก.
 • โทษยิ่งแรงไปด้วยตามกฏธรรมชาติ
 • ...ดังนั้น...อย่าพลาดเลย..ทำดีมาตั้งนาน...ดัน
 • มาพลาด..แบบโง่ๆ...
 • ดังนั้น...เพื่อไม่ประมาท...หุบปากไว้...และขอ
 • ขมาพระรัตนตรัยบ่อยๆ..ทุกวันยิ่งดี...จึงจะ
 • รอดจากโทษปรามาสพรัตนตรัย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น