วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้าแด่พระแม่ธรณี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ข้าแด่พระแม่ธรณีโปรดฟังคำอ้อนวอนของข้าพเจ้า
แผ่นดินสยาม แดนพุทธศาสนา
ขององค์พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังถูกจิตมารย่ำยี
แล้วรุกหนัก จนทำให้ผู้คนที่อยู่ในศีล ในธรรม และมีสัมมาทิฏฐิ
ต้องเดือดร้อน จนทำให้การจะรักษาร่างกายเนื้อ
ให้จิตดำรงอยู่ บำเพ็ญจิต มุ่งสร้างบารมี อยู่ไม่ไหวแล้ว
คำสอนของ องค์พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อให้มนุษย์และสัตว์ มีความเมตตาต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อบำเพ็ญเพียรจิต เข้าสู่อารมย์อุเบกขา ก้าวสู่ความหลุดพ้น
.
แต่อำนาจมาร มันเข้าสิงจิต จนจิตตกกันถ้วนหน้า
แม้คนที่อยู่ในพุทธศาสนา แต่ยังเพียรจิตยังไม่ถึง
ไม่ดึงจิตกลับมาพิจารณาตัวเอง เพื่อให้หลุดพ้น
แม้ตัวเองจะไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีลอยู่เป็นประจำ
แต่กลับส่งจิตไปเพ่งโทษคนอื่น อิจฉาริษยา ใส่ร้ายกัน
คนที่ไม่รู้ความจริง จิตอ่อน ก็เฮโลหลงเชื่อ
ไม่มองในผลงาน-คุณงาม-ความดี
ของคนที่ถูกจ้องเพ่งโทษเลย ทั้งคนปกติ และในหมู่สงฆ์
.
คนพุทธศาสนา กลับมาจ้องทำร้าย คนพุทธศาสนาด้วยกัน
ด้วยไปหลงเชื่อในข่าวลวง ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคย เห็นกับตา ได้ยินกับหู
ทั้งๆที่ผลงานของบุคคล ที่มุ่งสร้างเป็นทานบารมีที่เห็น ก็ชัดเจน
หลายคนยังได้รับอานิสงค์ในผลงานเหล่านั้น
ทั้งตระกูลชินวัตร และ วัดธรรมกาย แต่กลับมีจิต*มิจฉาทิฏฐิ*
.
คนที่มีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้คน ผลงานไม่ได้ช่วยพวกเขาเลย
แต่กลับถูกพวกเดียวกัน ที่ถูกมารมันกล่อม
จนจิตหลงผิด ผิดเพี้ยนไปหมด
เป็นคนพุทธ แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิ หลงตัวหลงตน เพ่งโทษคนอื่น ราวีไม่เลิก
ผิดจากคำสอน ให้มีเมตตา พิจารณาจิตตัวเอง สร้างทานบารมี
จนคนพุทธ ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ต้องอยู่ยาก-กินยาก ไปกับมิจฉาทิฏฐิด้วย
.
ถึงเวลาแล้ว แม้จะยังไม่เต็ม คำทำนายของพระศาสดา ทั่วทั้งโลก
ข้าพเจ้าขอในประเทศสยามนี้ก่อน
ลำบากมากแล้ว จนจิตตก เกิดความโกรธ อาฆาตจองเวรกันเองแล้ว
.
.
ขอพระราชมารดา-พระแม่ธรณี พ่อพระพาย นาคราชทั้งหลาย
ทรงเมตตาคำอ้อนวอน ของข้าพเจ้าในนาม*กายแทน*ที่อยู่พื้นโลกด้วยเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น