วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 36

*กายใน*ที่ซ้อนกายเนื้อ เป็นกายใสทั่วตัวตลอดร่าง มองทะลุได้
*กายลอย*มีเครื่องทรงตามภาพ ลอยบนอากาศ เหนือกายเนื้อ
ขนาด*กายลอย*เทียบเท่าภูเขา
(1)กายทิพย์ 18 ระดับ จนสุดท้ายคือ กายพระพุทธเจ้าซึ่งคือ กายพลังงานจิต
ที่ใสสะอาดไร้ตำหนิใดๆทั้งสิ้น นั่นคือ กิเลส จนถึง สัญญาจิต
(2)พระศรีฯ คือผู้เดียวที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีการ
ไม่เหมือนใคร แตกต่างจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยสิ้นเชิง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 27 พระองค์ก่อนหน้าสำเร็จด้วย #เมตตา
พระพุทธเจ้า พระสมณะโคดม องค์ที่ 28 สำเร็จด้วย #ปัญญา
แต่พระศรีอริยะเมตไตยองค์ที่ 29 อนาคต สำเร็จด้วย #วิริยะ
นอกนั้น
สำเร็จแค่ระดับ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า ยังต้องลงมาสร้างบารมีต่อ
(3)ความหมาย*วิริยะ*คือมาเกิดเป็นกายเนื้อ มากตัว_มากครั้ง มากที่สุด
สร้างบารมีกายโดยการเสียสละ จนถึงขึ้นสละชีวิตมากที่สุด
จิตที่เสียสละ ทุกภพ_ทุกชาติ นั่นคือ จิตที่มีตัณหาเพื่อตนเองน้อย
บารมีกาย จึงเพิ่มขึ้นๆๆๆๆๆ ตามจำนวนตัวที่ลงมาสร้างบารมีในแต่ละครั้ง
จนได้กายสุดท้าย กายที่ 18 กายพระพุทธเจ้า ที่ใสที่สุด ที่ใหญ่ที่สุด
อันดับที่ 1 #เมตตา>>ยิ้ม ให้ทาน ช่วยเหลือ เสียสละ >>ได้แค่นี้_ก็พอใจแล้ว
อันดับที่ 2 #ถ่อมตน>>อ่อนน้อม ถ่อมตน ยอมคน มีสัมมาคารวะ ปิยะวาจา วิริยะ
อันดับที่ 3 #มหาสติ>>ท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ พร้อม เพ่งจิตที่หน้าอก
.
>>#บารมีกายพระศรีฯ สัญลักษณ์>>กายใสใส่เครื่องทรงนั่งบนพระแท่น
>>#บารมีจิตพระศรีฯ สัญลักษณ์>>พระแก้วมรกต
>>#กายแทนพระศรีฯ คือ>>กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป ภาคมนุษย์
.
มีจิตที่แตกออกมาจาก*ต้นจิต*เดียวกัน เชื่อมสายสัญญาน ร่วมสร้างบารมี
ใน*กายแทน*ภาคกายเนื้อ*#กายไร้ทิพย์_จิตไร้รูป*ทั้งหมด 129 ดวงจิต
โดยดวงจิตผู้นำคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณะโคดม
และจิตที่มี*บารมีจิต*ต่ำที่สุด ยังอยู่ระดับแค่ พระปัจเจกพุทธเจ้า
คือ พระศรีอริยเมตไตรย [พระตรีมูระติภาคที่ 18]
มีฐานันดรศักดิ์ พระนามว่า #ท้าวจุฬามเหศักดิ์_เทพเทโว
.
มิน่า..เป็นความรู้สึก_สงสัยมานาน
(1)สะดุดคำว่า*จุฬามณี*และ*มเหศักดิ์*ถนนสายหนึ่งแถวสีลม_สาธร
(2)ตำแหน่ง *เทพเทโว*>>ฉายาสงฆ์>>*ฐิตเวโท*
ใต้ภาพ..มีคำบรรยาย
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
กายพระขันธ์แก้ว เป็นกายเปล่า *พระแก้วมรกต*กลางหน้าอก
คือ อุปกรณ์เชื่อมสัญญาน พลังงานจิต 128 พระพุทธเจ้า
มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณะโคดม เป็นผู้นำ
เป็นจิตที่แตกออกมาจาก ต้นจิต เดียวกันทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น