วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

619.. ปรับสมดุล..กับการตายหมู่

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

619.. ปรับสมดุล..กับการตายหมู่
  • ในการสร้างความสมดุลของโลกนี้ " จิตจักรวาล " บอกว่า จะมีมนุษย์จำนวน 1 % ของประชากรโลกที่ต้องจบชีวิตลงด้วย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นมนุษย์ผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ ตามพันธสัญญาให้ไว้ต่อจักรวาล
  • มนุษย์ที่เหลือ ถ้าหากเป็นคนทำแต่กรรมชั่ว พวกเขาจะอยู่อย่างทุกทรมาน และต้องตายด้วยอายุขัยอันแสนสั้น เพราะเชื้อโรคร้ายชนิดใหม่ หรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ ฉับพลันเพราะโรคเครียด บางคนอาจเสียสติไปเลย
  • พลังงานแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้น จะเป็นพลังงานความรักครั้งสุดท้าย ที่จักรวาลมอบให้แก่มวลมนุษย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุลขึ้น
  • " จิตจักรวาล " จึงได้เริ่มถ่ายทอดรหัสสัญญาณจากจิตจักรวาล สู่คลื่นความคิดของมนุษย์ ผู้มีจิตสะอาด มีชีวิตที่สมดุลและใฝ่สัจธรรม เพื่อให้เป็นผู้รับสื่อ เพื่อถ่ายทอด คือ ผู้ถูกเลือก ให้ปฏิบัติ ภารกิจอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติในยุคพลังงานใหม่นี้อย่างแท้จริง
  • โลกยุคพลังงานใหม่ นับตั้งแต่สิ้นปี ค.ศ. 2002 นี้เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กโลก ที่มีอัตราการสั่นสะเทือนสูงขึ้น จะปรับเปลี่ยน รหัสบุพกรรมทางชีวภาพของมนุษย์แต่ละคนให้มีอายุขัยที่ยืนยาวยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีปัญญาญาณ

  • ดวงตาที่สามของมนุษย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณระหว่างคิ้ว จะถูกเปิดโดยบุพกรรมทางแม่เหล็ก
  • จะถูกแง้มประตูสู่มิติอื่น อย่างง่ายดาย หากคนผู้นั้นสามารถรวบรวมสมาธิได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น