วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

438 ** การเกิด- การดับ..ของ ๓ ภพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน
438 ** การเกิด- การดับ..ของ ๓ ภพ***
..*.ภาคการเกิดของ๓ภพ..*.
โลกธาตุนี้ เป็นเพียงดาวเคราะห์ที่ไร้สิ่งมีชีวิตมาก่อน จากนั้นเมื่อมีสภาวะที่เหมาะสมกับการมีสิ่งมีชีวิตบนโลกแล้ว จึงมีดวงจิตพรหม ลงมาจุติเป็นมนุษย์ ในป่านี้ จะมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตเกิดขึ้นก่อน แม้ต้นไม้ต่างๆ (จะยังไม่มีรุกขเทวดามาครอง) จะมี สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เคลื่อนไหวได้เอง จะมีเพียงวิญญาณ แต่ยังไม่มีจิต เมื่อมนุษย์พรหม เสื่อมจากศีลธรรม จึงไม่สามารถกลับพรหมโลก ดวงจิตจึงพุ่งออกจากโลกไปยังชั้นบรรยากาศ พร้อมกรรมดีเป็นพลังบุญ ในช่องว่างชั้นบรรยากาศ จึงเกิดเป็นเมืองที่สร้างจากพลังจิตขึ้น นี่คือที่มาของภพสวรรค์
และเมื่อมนุษย์เสื่อมลงอีก ก็ก่อให้เกิดภพสวรรค์ชั้นต่ำลงไปเรื่อยๆ จนถึงสวรรค์ชั้น๑ (สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา) ซึ่งมีพวก นาค, ครุฑ, คนธรรพ์, รุกขเทวดา, กุมภัณฑ์ อาศัยอยู่ ลงมาถึงภาคอากาศใต้ก้อนเมฆ พื้นดิน บาดาล วิญญาณกลุ่มไหน ยิ่งอยู่ติดโลก เราจึงพบเจอพวกเขาได้ง่าย เช่น นางตานี, นางตะเคียน, นางไม้, เจ้าที่เจ้าทาง, เจ้าป่าเจ้าเขา, ผีจอมปลวก ฯลฯ
และเมื่อมนุษย์จิตเสื่อมถอยลง ก็จะมีความยึดมั่นในโลก กระแสจิตที่เลวร้ายจะสร้างสิ่งที่เลวร้ายลงไปยังข้างล่าง (ความถี่พลังหยาบ ย่อมไหลลงที่ต่ำ) กลายเป็นวัตถุเครื่องลงทัณฑ์ต่างๆ ในนรก และเมื่อตายลงจิตก็พุ่งไปสู่คลื่นหยาบเดียวกัน คือ นรกนั่นเอง เหตุที่ต้องแบ่งชั้นอยู่กันอย่างนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงจิตของมวลสรรพสัตว์แตกกระจายไป เป็นสัตว์ที่หลงทาง เป็นวิญญาณเร่ร่อนหาที่เกิดไม่ได้

* ภาค การดับของ๓ภพ*
เมื่อถึงคราวที่โลก จักรวาล กำลังจะแตกดับ เทวดากลุ่มหนึ่ง(โลกพยุหเทวดา) จะลงมาจากสวรรค์ พร้อมร้องตะโกนว่า “ อีกแสนปี ข้างหน้าโลก จักรวาล รวมทั้ง๓๑ ภพภูมิ นรก สวรรค์ จนถึงพรหมโลก (โดยลงมาบอกทุก ๑๐๐ ปี) จะถูกทำลาย บางกัปทำลาย ถึงชั้นพรหมที่ ๓ บางกัปป์ถึงพรหมชั้นที่๖ บางกัปป์ถึงพรหมชั้นที่๙(ขึ้นอยู่ว่าถูกทำลายด้วยอะไร.. ไฟ,ลม,น้ำ) ดวงจิตเหล่านั้น จึงเร่งเจริญพรหมวิหารธรรมเมื่อตายแล้วจึงพากันไปบังเกิดในเทวโลกบ้าง พรหมโลกบ้าง ท้ายสุด จึงไปอยู่ที่แดนพรหมที่ไม่ถูกทำลาย รอเวลาจุติตามอายุขัยต่อไป
ส่วนสัตว์ในอบายภูมิ จะมีญานชนิดหนึ่ง ชื่อ “ชาติสรญาณ “คือ ระลึกชาติได้ว่า ที่ตนต้องเสวยความทุกข์ทรมานต่างๆ เหล่านั้น ด้วยเหตุจากการประกอบอกุศลกรรมของตน เมื่อรู้สำนึกตนเช่นนี้แล้ว อำนาจของกุศลที่เคยประกอบไว้ในชาติก่อนๆ จะส่งผลให้พ้นจากอบายภูมินั้นๆ ได้เกิดเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง จึงทันได้รับทราบข่าวจากการป่าวประกาศของเหล่าโลกพยุหเทวดาก็พากันเจริญฌานต่อๆ ไปจนไปบังเกิดในพรหมโลกจนหมด
แต่ยังมีอบายสัตว์ที่มีกรรมหนัก หนาแน่นมาก เมื่อโลกพินาศ
แล้วจุติไปบังเกิดเป็นอบายสัตว์ อยู่ในจักรวาลอื่นที่ยังไม่มีการถูกทำลายให้พินาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น