วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

จักรวาลและหมื่นโลกธาตุ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

+++++ จักรวาลและหมื่นโลกธาตุ +++++
  • ไหนๆ ก็เล่าเรื่องโลกของเราและปัญหาโลกร้อนกันมาแล้ว กระทู้นี้ก็อยากแนะนำให้เปิดใจกว้างๆ ดูทั้งจักรวาลกันไปเลย 555 จะได้เข้าใจว่าโลกธาตุต่างๆ มีแบบไหนบ้าง? มันต่างกันอย่างไร? และโลกของเราเป็นอย่างไร? เพื่อที่จะได้เข้าใจโลกของเรามากขึ้น ดังต่อไปนี้

1 โลกธาตุที่สงบสันติแล้ว
  • เช่น สุขาวดีโลกธาตุ, พรหมโลกธาตุ โลกธาตุเหล่านี้มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับดาวทั้งหมด เนื่องจากเป็นโลกธาตุที่สงบสันติและสมบูรณ์แล้ว เรียกว่ามีวิวัฒนาการสูงสุด ชีวะที่เกิดที่นั่นจะมีชีวิตอยู่เหมือนเทพ หรือสิ่งศักดิสิทธิ์ มีอิสระที่จะลงไปเกิดโลกอื่นได้อีก

2 โลกธาตุที่ยังมีการพัฒนา
  • เช่น ตรีสหัสสโลกธาตุ หรือโลกของเรา โลกของเรายังพัฒนาไปยังไม่ถึงที่สุด จึงมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย มีความไม่สงบนิ่งอยู่มาก แต่ก็มีข้อดีคือ ทำให้จิตวิญญาณที่ต้องการมีพัฒนาการ วิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็วกว่าโลกธาตุที่นิ่งแล้ว (เพราะมีอะไรให้ทำมากมาย)

3 โลกธาตุที่เพิ่งสร้างใหม่
  • เช่น โลกธาตุที่มนุษย์ต่างดาวอยู่ โลกธาตุของมนุษย์ต่างดาวเพิ่งจะถูกสร้างใหม่ ดังนั้น จึงขาดเสถียรภาพอย่างยิ่ง เช่น เมื่อดาวนั้นไม่มีแหล่งน้ำ พอใช้เทคโนโลยีสร้างเสร็จไม่นาน ก็เกิดสงครามต่างดาวมาชิงน้ำไปหมด ดังนั้น มนุษย์ต่างดาวจึงมาโลกนี้เพื่อศึกษาโลกนี้

4 โลกธาตุที่ต้องดูแลด้วยเทพ
  • เช่น ดาวนพเคราะห์ทั้งเจ็ด โลกธาตุเหล่านี้ไม่ใช่ที่อยู่ปกติของชีวะจะอยู่ได้ แต่ต้องมีเทพไปดูแล จึงมีชีวะอยู่น้อยมาก บางดวงมีเทพอยู่แค่ไม่กี่องค์เท่านั้น แต่ก็ต้องมีไว้ เพราะต้องดูแลเป็นพิเศษและมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ โลกธาตุเหล่านี้จึงไม่ใช่ที่ๆ มนุษย์โลกเราจะอยู่ได้

5 โลกธาตุที่ว่างเปล่าจากชีวะ
  • เช่น ดาวหลายๆ ดวงในกาแล็กซี่ของเรา ซึ่งยังไม่มีชีวะใดไปอยู่ได้ เกิดได้เลย เนื่องจากยังไม่มีสภาพที่เหมาะสมในการดำรงอยู่ของชีวะใดๆ โลกธาตุเหล่านี้ อาจยังมีอายุไม่มาก หรือถูกสร้างไม่นาน หรือยังรอการถูกสร้างอยู่ด้วยการกำเนิดขึ้นของ "มนุษย์ต่างดาว" เผ่าต่างๆ
  • โลกของเรานั้นยังอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา และมีความซับซ้อนมากมายหลายมิติ ในขั้นที่สุดของการพัฒนาการนั้น โลกบางมิติจะถูกทำลายไป และโลกบางมิติจะถูกสร้างขึ้น ถูกรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่ เช่น โลกของมนุษย์ จะต้องมีอยู่ต่อไป และได้รับการปกป้องโดยเทพ ซึ่งอยู่ในโลกของเทพ เช่น สวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งมีด้วยกันหกชั้น โลกของเราแม้จะมีสามภพใหญ่ คือ โลก, นรก, และสวรรค์ ทว่า ยังมีมิติย่อยๆ และโลกย่อยๆ ลงไปอีก แต่ละมิติย่อยๆ นั้นจะมี "พลังงานคุ้มกัน" เหมือนดวงแก้วใสที่ทำให้เราเข้าไปไม่ได้ จะเข้าไปได้ต้องผ่านเทพดูแลก่อน เช่น มิติป่าหิมพานต์ ก็คือ โลกย่อยๆ ในอีกมิติหนึ่งซึ่งเข้าข่ายนี้ครับ
  • ในการสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลงโลกในแต่ละครั้ง (โลกถูกสร้างใหม่หลายครั้งมาก) จะเกิด "ของฝาก" จากโลกยุคก่อนๆ ซึ่งเคลียร์ไม่หมด ของฝากเหล่านี้จะปล่อยไปสู่โลกอนาคตไม่ได้ พวกเขาจึงถูกกวาดต้อนไปสู่ "โลกในอีกมิติ" บางพวกเป็นเทพดึกดำบรรพ์ เกิดก่อนเง็กเซียนฮ่องเต้ยังมีเลย คือ อยู่มาตั้งแต่ยุคสร้างโลกแรกๆ ที่ยังไม่มีสวรรค์ครบหกชั้นเลย พวกเขาอยู่ในโลกอีกมิติหนึ่ง มิตินั้นถูกปิดไว้ มนุษย์อย่างเราจะเข้าไปไม่ได้ เช่น มิติของเทพขั้วโลกเหนือ, มิติของเอลฟ์, มิติของเทพยุคไททัน, มิติของพ่อมด เป็นต้น แต่พวกเขาจะออกมาทำกิจเมื่อถึงวาระสำคัญๆ บางอย่าง เมื่อนั้น โลกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ดังนั้น มิติเหล่านี้จึงต้องถูกปิดไว้ไงครับ

เขียนให้อ่านกันเล่นๆ คิดว่าเป็นนิทานก่อนนอนละกันครับ 5555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น