วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

มรรควิถีแห่งจิตจักรวาล

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
มรรควิถีแห่งจิตจักรวาล
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ถ้าท่านละวาง "ความโกรธ" ไม่ได้
ท่านก็จะแทรกแซง
กระบวนการของขันธ์ 5 ไม่สำเร็จ
หากท่านแทรกแทรงไม่สำเร็จ
จิตของท่านก็จะหลุดพ้นจากอำนาจ
การครอบงำของกิเลสตัณหาราคะไม่ได้
สภาวะจิตของท่านก็จะยังมิอาจยกระดับ
แรงสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้
เหตุเพราะจิตยังไม่ว่างจากความโกรธนั้น
เพราะจิตไม่ว่างจากความโกรธ
จิตจึงไม่สามารถมีพื้นที่ให้กับความรัก
เพื่อสั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมด้านบวกได้
#เพราะจิตมนุษย์สามารถสั่นสะเทือน
#ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้ทีละอย่างเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้เอง
ขณะกำลังโกรธอยู่
ท่านก็จะหยิบยื่นความรักให้ใครไม่ได้
ขณะกำลังแสดงความโลภอยู่
ท่านก็จะคิดแบ่งปันให้ใครไม่เป็น
ดังนั้น...คนที่มีนิสัยด้านลบ
คือ โกรธง่าย โมโหร้ายเป็นรายวัน
จึงมักจะย่อหย่อนอ่อนแอที่จะรักคนอื่น
ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวนี้
เนื่องจากคนที่ตกเป็นทาสของความโกรธ
จะเป็นคนที่ขาดสติสัมปชัญญะ
เพราะความโกรธจะทำให้ท่าน "นึกลบ"
ไปตามอารมณ์ด้านลบที่กำลังเกิดขึ้นนั้น
จึงยังผลให้ท่าน
กลายเป็นคนคิดลบหรือคิดไม่ดี
โดยไม่สามารถที่จะ #กำหนดการนึกคิด
ของตนเองไปตามปกติ
เหมือนตอนที่ไม่โกรธได้
ซึ่งความนึกคิดของท่านมันจะลื่นไหล
เป็นไปตามความโกรธที่สั่นอยู่นั้นเสมอ
การนึกคิดด้านลบของท่าน
มันก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมลบออกมาภายนอก
เป็นการพูดไม่ดี พูดไม่เพราะ พูดชั่ว
เป็นการมองไม่ดี มองไม่เหมาะ มองเป็นลบ
เป็นการฟังไม่ดี ฟังไม่ถูกหู ฟังไม่ครบความ
เป็นการกระทำตอบสนองด้านลบ
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ดีงาม
อย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏออกมาได้เสมอ
พฤติกรรมด้านลบ
อันเกิดแต่ความโกรธที่ท่านแสดงออกมา
เพื่อกระทำตอบสนองต่อบุคคลหรือสถานการณ์
ซึ่งเป็นเงื่อนไขแห่งความโกรธของท่านนั้น
มันจะกลายเป็นชนวนให้เกิดการแตกแยก
จากสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทบาดหมาง
อันจะก่อให้เกิด #การเกี่ยวกรรม ตามมาได้อีก
เมื่อยังมีการเกี่ยวกรรมประจำวันเป็นรายคน
แถมยังเพิ่มจำนวนคนผู้เกี่ยวกรรม
กับเพิ่มพูนผลกรรมเป็นรายวันไปเรื่อยๆเช่นนี้
วงจร "สังสารวัฏ" จึงมิอาจหยุดหมุนได้
เมื่อยังมากมีสังสารวัฏแห่งการเวียนตายเกิดอยู่
ดวงจิตธรรมญาณของท่านทั้งหลาย
ผู้ยังเข้าถึงความสุขสงบสงัด
อันเป็นที่สุดไม่ได้
ก็จักมิอาจหลุดพ้น
บนมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลได้ด้วยเหตุฉะนี้
เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่าน
ผู้ใฝ่การหลุดพ้นหรือนิพพานว่า
ความโกรธเป็นขยะทางจิตลำดับต้นๆ
ที่เป็นอุปสรรคขวากหนามสำคัญ
ทำให้ท่านก้าวหน้าทางจิตวิญญาณไม่ได้
ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นที่ในจิตท่าน
มันทำให้ท่านเกิดความทุกข์ไร้สุขทันที
แถมมันยังทำให้ท่านกลายเป็นคนโง่อีกด้วย
ท่านลองใช้ปัญญาพิจารณา
ด้วยการถามตนเอง 4 ข้อนี้
แล้วกรุณาบอกเราได้ไหมว่าท่านตอบเช่นไร
1.ความโกรธ คือ อะไร
2.จะจัดการความโกรธของตนได้อย่างไร
3.จะคุ้มครองป้องกันจิตตนเอง
มิให้ตกเป็นทาสความโกรธ
อย่างสิ้นเชิงได้อย่างไร
4.ท่านคิดว่าความโกรธในจิตใจท่าน
กับคนที่ทำให้ท่านโกรธนั้นใครร้ายกว่ากัน
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
15-03-2017
หมายเหตุ:
ท่านสามารถแชร์บทความในห้องนี้
ไปยังเพื่อนๆในกลุ่ม Fb.หรือ Lines ของท่าน
เพื่อเป็น "ธรรมทาน-วิทยาทาน" ได้
โดยมิต้องขออนุญาต
หากท่านเห็นด้วยและเห็นว่ามีประโยชน์
สาธุโมทนา
Admin.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น