วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

576. สตรี ๕..น่าบูชายิ่ง.

ในภาพอาจจะมี 1 คน

576. สตรี ๕..น่าบูชายิ่ง.
 • สตรี ย่อมต่าง จากบุรุษ ..มันเป็นกฎธรรมชาติ. เป็นหยิน กับ หยาง ] อ่อนโยน กับ แข็งแกร่ง ,รับ กับ รุก, ยืดหยุ่น กับ กระด้าง แม้เป็นความต่าง เพื่อ ให้เกิดความสมดุล ในการสร้างภพชาติ ในการเรียนรู้ทุกข์ .สร้างบารมี…
**..ความทุกข์ ๕ ของสตรี..
 • ๑. สตรีเมื่อเป็นสาวไปสู่สกุลแห่งสามี ย่อมพลัดพรากจากญาติทั้งหลาย นี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะที่ได้รับต่างหากจากบุรุษ.
 • ๒. สตรีย่อมมีระดู(ประจำเดือน) นี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะที่ได้รับต่างหากจากบุรุษ.
 • ๓. สตรีย่อมมีครรภ์(ตั้งครรภ์) นี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะที่ได้รับต่างหากจากบุรุษ.
 • ๔. สตรีย่อมคลอดบุตร นี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะที่ได้รับต่างหากจากบุรุษ.
 • ๕. สตรีย่อมทำหน้าที่บำเรอบุรุษ นี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะที่ได้รับต่างหากจากบุรุษ.

ธรรมชาติสร้างกำลัง ให้สตรี **เป็น..กำลัง ๕ ของสตรี 

 • ๑. กำลัง คือ รูป
 • ๒. กำลัง คือ ทรัพย์
 • ๓. กำลัง คือ ญาติ
 • ๔. กำลัง คือ บุตร
 • ๕. กำลัง คือ ศีล

 • *** สตรีผู้ประกอบด้วยกำลัง ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นผู้องอาจในการครองเรือน, ย่อมข่มสามีในการครองเรือน, ย่อมครอบงำสามีในการครองเรือน. ยิ่งสตรีมีกำลังครบทั้ง๕..บุรุษย่อมกริ่งเกรง เกรงใจ มากขึ้นไปอีก.....แม้สตรีอาจขาดกำลังทั้ง๔ รูปก็ไม่งาม ยากจน ขาดญาติ ไม่มีบุตร ..แต่สิ่งที่เราสร้างได้..คือ “ กำลังแห่งศีล”..และเป็นกำลังที่มีอานุภาพสุงสุดด้วย..นอกจากจะมีอำนาจในการยับยั้งการข่มเหงของบุรุษแล้ว..ยังมีอำนาจทำให้สตรีผู้นั้น เข้าสุ่ “อริยะบุคคล” ได้โดยง่าย
 • *..ทำไม..ร่างบอบบางของสตรี..จึงต้องรับภาระหนักในการแบกน้ำหนัก”คนหนึ่ง” ๑-๔ กิโลกรัม..ตลอด ๙ เดือน
 • ...ทำไมไม่ให้บุรุษผู้แข็งแกร่งแบกไว้เล่า...เพราะสตรี อดทนสูงกว่า ยืดหยุ่นกว่า..อ่อนโยนกว่า เมตตากว่า...เป็นธาตุผุ้รับมากกว่าผู้รุก..สตรีจึงเป็นคู่บารมี เป็น “นางแก้ว”ของ พระโพธิสัตว์....
 • ..ถ้าพระโพธิสัตว์ ขาด สตรีที่เป็นนางแก้วคู่บารมีแล้วไซร้...โพธิสัตว์องค์นั้น จะไม่สามารถบรรลุบารมี ๓๐ ทัศน์ได้เลย 
 • ถ้านางแก้วคู่บารมีไม่สละชีวิตตนเอง แด่โพธิสัตว์แล้ว ต้องยอมทนทุกข์ ที่ต้องถูกบริจาคทั้งตัวเอง ทั้งบุตรแก่ผู้อื่นแล้ว โพธิสัตว์องค์นั้น ย่อมสร้าง”มหาทานบารมี” เป็นปรมัตถบารมีไม่ได้เลย..เพราะมันเป็นหลักสูตรของพุทธะ ถ้าขาดนางแก้วสตรีผู้เสียสละ.แล้ว จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร.. 
 • ข้าพเจ้า ขอน้อมกราบ ในกำลัง ความเสียสละ ความอดทน ความทุกข์ แห่งสตรี ที่มีมาทุกดวงจิต ไม่มีสตรี ย่อมไม่มีนางแก้ว ไม่มีนางแก้ว ย่อมไม่มีโพธิสัตว์ ไม่มีโพธิสัตว์ ย่อมไม่มีพระพุทธเจ้า..สาธุสาธุ สาธุ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น