วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 07

ในภาพอาจจะมี กลางคืน และ ไฟ

#แค่เล่า_เท่าที่รู้7 (ไม่โต้ตอบคนเห็นต่าง)(ตอนที่ 7)
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา..
สัพเพ เต สุสะละมูลา..
เย วา ปะนะ กุสะละมูลา...
สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา..
.
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา..
สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา..
เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา.
สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา..
.
ความรู้ใด ในองค์ธรรม นานาสำนัก
ทุกข์แห่งวัฏฏะสงสาร นำพา ให้ค้นหา
หนทางปลดทุกข์ หาบรมสุข ให้แก่กายา
คือต้นเหตุ แสวงหาธรรม มาสู่ตน
.
บทธรรมใด ส่องแสง ชี้ทางสว่าง
ส่องเห็นทาง ชี้ช่อง ทางหลุดพ้น
ตั้งสัจจะ อุตสาหะ พากเพียรตน
หมั่นฝึกฝน เพียรกายจิต วิมุตติเข้าสู่นิพพาน
.
สรุปคำสอนบทนี้คือ การปฏิบัติธรรม นานาสำนัก
นิกายต่างๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน
แต่สุดท้ายเป้าหมายเดียวกัน คือ ความหลุดพ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น