วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

#กายแทนพุทธะมหาบารมี_กายไร้ทิพย์_จิตไร้รูป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

 • ภายหลังไปเกิดเป็นร่างต่างๆ ทุกภพภูมิ ทุกมิติ และลงมาล้างสัญญา
 • จนหมดสิ้นทุกร่างเปลือก ล้างหมดสิ้นทุกร่างพลังงาน(ร่างทิพย์ ร่างวิญญาน)
 • เหลือร่างสุดท้ายอยู่สวรรค์ชั้นยามาชื่อ ท้าวจุฬามเหศักดิ์ เทพเทโว
 • ส่วนจิต เก็บรวบรวมทุกดวงจิตที่เคยไปเกิด กลายเป็นจิตที่มีบารมีที่สูงมาก
 • รออยู่ในทิพย์สวรรค์ และกระจายอยู่ตามร่างต่างๆ ที่ตั้งใจสร้างบารมีร่วมด้วย
 • บนโลกมนุษย์อีกจำนวนมาก เป็นลักษณะสร้างบารมีจิตร่วมกับกายต่างๆ
 • ชาตินึ้ลงมาเป็นมนุษย์ชื่อ ศักดิ์ชาย พิมพ์ลา ที่กำหนดอายุขัยให้กายใน

 • มีอายุเพียงแค่ 13 ปี จากนั้นกายทิพย์ต้นจิต ท้าวจุฬามเหศักดิ์ เทพเทโว
 • ลงมาสวมแทนเพียงร่างเดียวไม่มี**รูปภูมิ**(ร่างทิพย์)ใดๆเหลืออยู่เลย
 • และเป็นร่างทิพย์ที่มีบารมีที่สูงมาก เหลือตำหนิแห่งสัญญากรรมนิดหน่อย
 • จึงเป็นร่างที่ใสสะอาด มองทะลุได้ หาได้ยากมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • สื่อสัญญานจิตกับจิตของตนเองที่เป็น จิตอริยะผล หรือจิตไร้ร่าง ของตนเอง
 • กับจิต**พุทธะมหาบารมี**ทั้งหลายที่เกิดจาก**ต้นจิต**เดียวกันเยอะมาก
 • ตั้งแต่ยุคก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัณหังกร องค์ที่หนึ่ง
 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ จนถึงร่างสมัยนี้ที่รู้จักกันหลายร่าง
 • ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสมณะโคดม อสีติอรหันต์ พระยูไล พระอุปคุต
 • พระเยซู ภาคจีน ภาคแขก ภาคอาหรับ ภาคฝรั่ง ภาคคนไทย ภาคคนเอเชีย
 • เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์โต หลวงปู่มั่น หลวงปู่ดู่ ฯลฯ
 • >มีคนรายงานต่อเฟสบุ๊ค เพจกายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป จึงถูกปิด..เข้าไม่ได้

 • ใช้เวลาพอสมควร จึงเข้าใหม่ได้....แต่ยังไม่รู้ว่า อนาคตจะมีอะไรอีกหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น