วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตอนที่ 3: ลำดับชั้นของพระผู้สร้าง

ตอนที่ 3: ลำดับชั้นของพระผู้สร้าง
ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward
เรื่อง: OUR COSMIC HERITAGE (ลำดับชั้นทางจิตวิญญาณในเอกภพของเรา)


ที่มา: บางส่วนจากหนังสือ Revelation For A New Era
ผู้เขียน และ ผู้รับการสื่อสาร: นาง Susanne Ward


ตอนที่ 3:

 • จากนั้นเพื่อการมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ สิ่งมีชีวิตที่กำเนิดมาจากพระเจ้าทั้งหลาย ที่เรียกว่า “จิตวิญญาณต้นธาตุ” (Root Soul) ก็ได้พากันแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณมากมายอีก ซึ่งเรียกว่า “สะเก็ดของจิตวิญญาณ” (Soul Fragment) หรือ “ประกายของจิตวิญญาณ” (Soul Spark) หรือ “สะเก็ดแห่งพระเจ้า” หรือ “ประกายแห่งพระเจ้า” 
 • ต่อจากนั้น บรรดาสะเก็ดแห่งพระเจ้า หรือประกายแห่งพระเจ้าเหล่านี้ ก็ได้พากันแบ่งภาคตัวเองออกมาอีกในทำนองเดียวกัน เกิดเป็น “ละอองประกายของจิตวิญญาณ” (Soul sparklet) ขึ้น ซึ่งต่อมาละอองประกายของจิตวิญญาณเหล่านี้ ก็ได้แบ่งภาคตัวเองออกต่อไปอีก เป็นอนุประกายของจิตวิญญาณ (Soul Sub-sparklet) จำนวนมากมายด้วยเช่นกัน
 • จิตวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการแบ่งภาคในลำดับชั้นถัดๆไปก็จะยังคงถูกเรียกว่าอนุประกายของจิตวิญญาณอยู่ 
 • จิตวิญญาณทั้งหมด ซึ่งมีอยู่จำนวนนับไม่ถ้วน และเป็นเอกเทศ, เป็นปัจเจก และมีชีวิตที่ไม่อาจถูกทำลายได้เหล่านี้ แต่ละจิตวิญญาณ ในทุกลำดับชั้นของการแบ่งภาค เราจะเรียกว่า “อัตภาพ” (Personage) 
 • ชื่อต่างๆทั้งหมดข้างต้น ที่ผมกล่าวถึงไปแล้วนั้น มันยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะครับ มันยังมีอีก เพียงแต่ว่าผมต้องการแสดงให้เห็นถึงลำดับชั้นของการสืบเชื้อสาย ภายในอาณาเขตต่างๆ ซึ่งมีอยู่จำนวนนับไม่ถ้วน ที่สืบทอดเชื้อสายออกมาจากจิตของพระผู้สร้างเท่านั้นเอง 
 • แต่ชื่อเรียกทั้งหมดนี้ ไม่ได้แสดงถึงสถานภาพของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของจิตวิญญาณแต่อย่างใดเลย และถ้าจะเรียกชื่อสั้นๆว่า “จิตวิญญาณ” เฉยๆ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว 
 • เพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างในแง่ความสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง และสัดส่วนขององค์ประกอบของจิตวิญญาณ ระหว่างจิตวิญญาณดวงใดๆ เลย 
 • เพราะแม้แต่จิตวิญญาณดวงที่เพิ่งเกิดใหม่ ก็ยังจะมีความเป็นเอกเทศ และมีความไม่สามารถถูกทำลายได้เป็นของตัวเองอยู่เสมอ และมันก็มีความเชื่อมโยงกับทั้งพระผู้สร้างและพระเจ้าอย่างมิอาจแบ่งแยกได้ 
 • ก็เหมือนกับเซลในร่างกายของพวกคุณแม่ ที่เป็นทั้งเซลที่มีชีวิต ที่ทำหน้าที่ของมันเองได้อย่างเป็นอิสระ และในขณะเดียวกัน มันก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญขององค์ประกอบทั้งหมดด้วย ซึ่งนั่นก็คือตัวของคุณแม่เอง

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

Susanne: แมทธิว, แล้วมนุษย์โลกยุคปัจจุบันอย่างพวกเรานี้หละ อยู่ตรงส่วนย่อยส่วนไหนของอาณาเขตเหล่านั้น?

Matthew: 
 • ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ในระดับ “อนุประกายของจิตวิญญาณ” แต่คุณแม่ก็อย่าลืมนะครับว่า มันไม่ได้มีความหมายในแง่ของวิวัฒนาการของจิตวิญญาณแต่อย่างใด มันเป็นเพียงลำดับชั้นของ “อัตภาพ” ของจิตวิญญาณ ที่ก่อเกิดขึ้นมาเพื่อมีประสบการณ์อย่างเป็นเอกเทศเท่านั้น 
 • ผมคิดว่าคำว่า “จิตวิญญาณเก่าแก่” ที่คุณแม่กล่าวถึง น่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนของวิวัฒนาการมากกว่าที่จะเป็นลำดับชั้นของการสืบเชื้อสาย ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดเลย 
 • เพราะว่าการพัฒนาทางจิตวิญญาณ จะขึ้นอยู่กับทางเลือกอิสระของแต่ละจิตวิญญาณเอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำนวนภพชาติที่มาเกิด เพื่อที่จะเลือกเลื่อนระดับตัวเองขึ้นไปสู่ระดับวิวัฒนาการที่สูงขึ้น 
 • และในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุด ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ใช่เฉพาะสำหรับโลกเท่านั้น แต่สำหรับจักรวาลทั้งจักรวาล! 
 • มี “จิตวิญญาณเก่าแก่” มากๆ จำนวนหนึ่ง ที่อยู่บนโลกของพวกคุณแม่แล้ว และจะมานำทางพวกคุณแม่ไปสู่การรู้แจ้งที่ยิ่งใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น