วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ญาณผู้รู้อธิบายธรรม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ญาณผู้รู้อธิบายธรรม 
(กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป)


ขันธ์หมายถึง ร่างทิพย์ ทั้งที่เป็น 
 • 1. สัญญาภูมิ (ร่างทิพย์จริง) พวกที่ลงจากสวรรค์ชั้นมายา
 • 2. กายญาณเนรมิต ร่างทิพย์ที่เกิดจาก พลังงานบุญ (มีวันหมด)ได้แก่ พวกจากชั้นอบายภูมิ ที่ขอส่วนบุญเขา จนได้ร่างทิพย์ (ขันธ์) ลงมาเกิด พวกเทวดาที่มีร่างทิพย์ กายญาณเนรมิต อยู่แล้ว ถึงคิวตัวเอง

ภายในขันธ์จะประกอบด้วย
 • - เวทนา
 • - สัญญา
 • - สังขาร
 • - วิญญาณ
  • เวทนา หมายถึง สภาวะอารมย์ สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์
  • สัญญา หมายถึง 
   • 1. สัญญากรรม คือ คดีความที่จองเวรกัน เป็นนามธรรม
   • 2. สัญญาภูมิ คือ ร่างทิพย์ หรือ ตัวขันธ์ เป็นรูปธรรม
  • ทั้งสัญญา 2 ชนิดนี้จะอยู่คู่กัน โดยมีสัญญาภูมิ (รูปทิพย์) ยืนเป็นตัวหลัก และจะมีสัญญากรรม "คอยเปิดเพื่อให้สัญญาภูมิชดใช้กรรม ในแต่ละคดี"
 • สังขาร หมายถึง การเปลี่ยน สัญญากรรม (ที่แปลว่าปรุงแต่ง) ตามช่วงอายุขัยที่กำหนด (คล้ายคดีติดคุกกี่ปี)
 • วิญญาณ หมายถึง นิสัยสันดาน ของสัญญากรรม ฉบับนั้น ผ่านร่างสัญญาภูมิ แล้วส่งเป็นความคิด (สันดาน) ไปที่จิตเอกใหม่ (ภูติใหม่) ที่อยู่กลางสมอง เพื่อบังคับกายเนื้อนั้นให้เป็นไปตามสันดาน ของสัญญากรรมฉบับนั้นๆ เพื่อดึงดูดเจ้ากรรมนายเวรเข้าหาชดใช้กรรมกัน
 • สัตว์เดรัจฉาน คือ กลุ่มขันธ์4 ไม่มีร่างทิพย์ใน (ขันธ์) มีแต่ร่างเนื้อนอก ที่ต้องรับทุกขเวทนา จากกายเนื้อร่างสัตว์
 • สุนัขคือสัตว์ ชนิดเดียวที่มีตาทิพย์ อยู่ร่วมตาเนื้อ สุนัขจึงสามารถมองเห็นกลุ่มพลังงานต่างมิติได้ (เห็นเปรตได้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น