วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

เคล็ดวิธีตีปัญหา" ฉบับที่ 17

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ดวงดาว ตัวเลข เวลาเกิด มีผลต่อชะตาชีวิตหรือไม่?
"เคล็ดวิธีตีปัญหา" ฉบับที่ 17 โดย อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล

ถาม: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง ศิษย์เคยได้ยินมาว่าดวงดาวและตัวเลขมีผลต่อชะตาชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดโดยบุพกรรม ศิษย์เกิดเวลา 13:13 บัตรประชาชนก็ลงท้ายด้วยเลข 13 ศิษย์สงสัยว่าความทุกข์ที่เผชิญอยู่อาจมาจากบุพกรรมที่บอกผ่านตัวเลข จริงเท็จแค่ไหน ขอท่านอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ

ตอบ: ขึ้นชื่อว่าการเกิด ก็คือการเข้ามาสู่วัฏจักรแห่งทุกข์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะมาเกิดในช่วงการตกฟากเวลาใด มันก็ทุกข์ทั้งนั้น การมีเลขตกฟากที่ตรงกับเวลา 13:13 เป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของอำนาจพลังงาน ณ ขณะนั้น ไม่ใช่อิทธิพลของตัวเลข แต่เป็นผลจากกรรมที่สะสมในสังขาร การที่ตัวเลขแสดงออกมาอย่างนั้น เป็นดัชนีให้รู้ว่า คลื่นพลังงาน ณ ขณะที่เรามาเกิดนั้นมีลักษณะใด เป็นการแปลงสัญญาณของคลื่นพลังงานจากสภาวะสัจจะมาสู่สมมติสัจจะ เหมือนการใช้คอมพิวเตอร์แล้วมีคำเตือนขึ้นมาว่า "ฮาร์ดดิสก์ใกล้เต็ม หรือแบตเตอรี่ของคีย์บอร์ดใกล้หมด" นี่คือการแสดงผลของพลังงานที่แปลงสัญญาณมาสู่ตัวเลข ไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของตัวเลขของขณะนั้นที่ได้มาเกิด

ซึ่งเลข 13 เป็นสัญลักษณ์ทางโลกหรือสมมติสัจจะที่เป็นผลการแสดงจุดแกร่งของพลังด้านโลกียะหรือด้านมืด ก็แสดงว่า ขณะที่มาเกิดก็ได้รับพลังงานส่วนนั้นไว้ หรือจิตสังขารได้สะสมพลังงานด้านโลกียะไว้ ทำให้วิถีชีวิตจะเอียงเข้าหาวงจรแห่งโลกียะหรือความมัวเมามายาทั้งหลาย

เปรียบเหมือนคนเกิดในยุคสงคราม ขณะเกิดจิตของมารดาก็คงไม่สงบ เพราะกลัวสงคราม เด็กในท้องก็ย่อมได้รับกระแสนั้นไว้ในสังขารด้วย เพราะคลื่นพลังงานที่รายรอบไม่สงบก็ส่งผลเป็นบุคลิกลักษณะและส่งผลต่อจิตใจลึก ๆ และสามารถถูกดึงเข้าไปสู่คลื่นความถี่แบบนั้นได้ง่ายและเจริญในวิถีนั้นได้เสียด้วย เพราะมีเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไว้กับสังขาร

สิ่งที่ควรทำก็คือ วางจิตให้เข้าใจในเรื่องของพลังงาน เมื่อพิจารณาเห็นตามว่าสมควรเชื่อหรือไม่ในเหตุผลที่ว่า การจะทำอะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะ ไม่พาตนหล่นไปในวิถีโลกียะ ให้เข้าใจว่า หากเรามีแผลมีดบาด เราก็ต้องหลีกเลี่ยงและรักษากายและใจไม่ให้แผลลาม ขณะเดียวกันก็รักษาใจมั่นคงด้วยทางแห่งอริยมรรค 8 จะปล่อยปละละเลยมิได้เลย เพราะเผลอนิดเดียวจะเสียหายด้วยลักษณะสังขารเดิมที่สะสมพลังงานเหล่านี้ไว้

........................................
แม้ชีวิตจะพบเจอปัญหาหรือความทุกข์ใด ๆ อย่าตั้งตนจมอยู่กับความทุกข์นั้น ตั้งสติ พิจารณาเหตุและปัจจัย ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตั้งตนอยู่ในความดี รักษาศีล 5 อย่าให้ด่างพร้อย สิ่งเหล่านี้จะค้ำชูและพาไปสู่แสงสว่างของชีวิต ขอเชิญส่งคำถามของท่านมาที่อีเมล napalada.suriyunt@hotmail.com
........................................
พบกับนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ หนังสือธรรมะและไลฟสไตล์สำหรับผู้แสวงธรรมขั้นหลุดพ้นยุคใหม่ ได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคาเล่มละ 100 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น