วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๗๑.. เสียงสวดมนต์..ดุจสายน้ำ..แสงอาทิตย์ในภาพอาจจะมี 1 คน
๔๗๑.. เสียงสวดมนต์..ดุจสายน้ำ..แสงอาทิตย์
 • ธรรมชาติแห่งพุทธะ จิต โลก ดวงดาว เวลาและอวกาศ ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว พุทธะอยู่เหนือจิตนาการ คำพูด 
 • ธรรมชาติแห่งพุทธ นั้นสงบ นั้นอยู่ภายในตัวเรา การสวดมนต์เพื่อปลดปล่อยความคิดถึงตัวตน (อัตตา) การอ่อนน้อม(ลดมานะทิฏฐิ) เป็นการเปิดประตูจิต เปิดเผยและเปิดใจ ว่าง และวางใจในพระพุทธ เจ้าเป็นผู้นำ วางใจในพระธรรม เหมือนเส้นทาง(มรรค) และวางใจในพระสงฆ์ เหมือนผู้ช่วยเหลือในการ เดินทางทางวิญญาณ
 • การสวดมนต์ที่ศรัทธาเต็มเปี่ยม เหมือนพระอาทิตย์ จะหลอมละลายความตัวตน ให้ธรรมชาติแท้จริงของเราเราเปล่งแสงออกมา ลำแสงของการสวดมนต์ ดุจความสุข ของสายน้ำ หลั่งไหล ภาษาบาลีคือภาษาสากลแห่งไตรภพ เสียงสวดมนต์จะดังก้อง สั่นสะเทือน ไปทั่วผ่านคลื่นความถี่ คลื่นมิติใน ๓ โลก เข้าไปในจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ ได้ตื่นขึ้นมาโมทนา เพื่อหมุนวงล้อแห่งกรรมดีให้เคลื่อนไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น
 • ธรรมชาติแห่งพุทธะอยู่ทุกหนทุกแห่ง ความเชื่อมั่นต่อ ภาพในใจ เพื่อเพิ่มพลังให้ ตัวเรา เบิกบาน ที่เกิดจากพุทธะภายในตัวเรา 
 • การปฏิบัติสมาธิอย่างจดจ่อต่อ รุปพุทธะ ครูอาจารย์ที่มากบารมี จะเป็น บ่อเกิด ของพลัง แห่งปัญญา ความสงบ ความเมตตาอันไร้ขอบเขต ก่อเกิดความสุขมหาศาล
 • เครื่องหมายสัญลักษณ์ สี ภาพในใจ สามารถปลุกความรู้สึกทาง บวกในตัวเรา เพียงหลับตามองเห็น รู้สึกด้วยใจ ถ้าเราเพียงรู้สึกอบอุ่น ปรอดโปร่ง และเห็นพุทธะในตัวเรา ย่อมมีคุณค่ามหาศาล เมื่อศรัทธาบริบูรณ์ ภาพพุทธะและจิตของเรา จะหลอมรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกัน คือ ความบริสุทธิ์ที่ไม่แบ่งแยก ไม่มีเราอีกต่อไป มีแต่วิหารทานแห่งพุทธะเท่านั้น

***การปลุกภาพศักดิ์สิทธิ์ของภาพในใจ
 • ภาพในใจ เหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานจากความว่างเปล่า จากจินตนาการ ในรัศมีของแสงอันสวยงาม ภาพพุทธะ หลวงปู่(หลวงปู่ดู่ หลวงพ่อฤาษี ...) นั่งอยู่บนวงกลมแห่งดวงจันทร์ที่กำลังส่องแสง เหนือขึ้นไปเป็นวงกลมแห่งพระอาทิตย์อันเจิดจ้าอบอุ่น พระจันทร์และและพระ อาทิตย์สงบอยู่เหนือดอกบัวใหญ่ ซึ่งหอมอบอวนและสดชื่น มีกลีบที่มีสีสันสดใสเป็นพัน ๆ กลีบ
 • พระอาทิตย์ พระจันทร์และดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดของพระ องค์ พระองค์เกิดโดย " การเกิดอันบริสุทธิ์ " ใน " ปัทมะแห่งพุทธวงศ์ " ออกมาจากการรวมกันของปัญญา( พระอาทิตย์ ) และความเมตตา(พระจันทร์)
 • พระพักตร์ มี รอยยิ้มแห่งความเบิกบาน ดวงตาอันแจ่มใสไม่กระพริบเต็มไปด้วย ความรัก นำความสุขอันเป็นสากลมาให้ แผ่ซ่านในร่างกายของเราในทุกเซลล์และอะตอม
 • จีวรของพระองค์เปล่งรัศมีสีทองประกายเพชร ในองค์พระด้านมีพระจักรพรรดิ์สีแดงเป็นสัญลักษณ์ ของความรู้แจ้งของพระโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งช่วยสรรพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากใน เปล่งแสงสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แห่งการ บรรลุนิพพาน และพระองค์สวมสังฆาฏิ เป็นสัญลักษณ์แห่งความพระที่ สมบูรณ์แบบ
 • สำหรับผู้ศรัทธาพระแม่กวนอิม ให้เห็นเป็นภาพพระแม่กวนอิมสวมอาภรณ์สีขาว สีทอง สีฟ้า(ที่เราชอบ) ประทับบนดอกบัว พระเนตรใสกระจ่างดุจแสงดาวและมหาสมุทรที่ลึกล้ำไร้ขอบเขต ในมือซ้ายพระองค์ ถือแจกันที่เต็มไป ด้วยน้ำทิพย์แห่งความสุข ความเมตตา ความอ่อนโยน ของชีวิตอันยืนยาวและความจริงแห่ง พุทธธรรมอันปราศจากกาลเวลา ( อกาลิโก )

 • ในปัญญาอันไม่มีขีดจำกัดของ ความเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ ถูกเปิดกว้างสู่จักรวาลทั้งหมด และเข้าถึงสรรพชีวิตทุกชีวิตเหมือนแม่ที่ ประพรมน้ำแก่ลูกคนเดียวของเธอด้วยความรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น