วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตอนที่ 4: ลำดับชั้นของพระผู้สร้าง

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward
เรื่อง: OUR COSMIC HERITAGE (ลำดับชั้นทางจิตวิญญาณในเอกภพของเรา)


ที่มา: บางส่วนจากหนังสือ Revelation For A New Era
ผู้เขียน และ ผู้รับการสื่อสาร: นาง Susanne Ward

ตอนที่ 4:

Susanne
เอาหละ, แม่เข้าใจแล้ว ขอบใจมากนะลูก แล้วตกลงว่าพระผู้สร้างนี่ คือผู้เป็นใหญ่ที่สุดในเอกภพ
ส่วนพระเจ้านี่คือผู้ช่วยของพระผู้สร้างใช่ไหม?


Matthew: 

 • ไม่ใช่เลยครับ เพราะว่าคำว่าเอกภพ (Cosmos) กับคำว่าจักรวาล (Universe) ชาวโลกก็ยังใช้สับสนกันอยู่ เพราะว่าจักรวาลเป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหนึ่งของเอกภพเท่านั้น ซึ่งในหนึ่งเอกภพจะประกอบไปด้วยจักรวาลจำนวนมากมาย และแต่ละจักรวาลเองก็จะมีพระเจ้า หรือผู้เป็นใหญ่ที่สุด เป็นของมันเอง 
 • เพราะว่าชาวโลก ไม่รู้ว่ามีจักรวาลอื่นๆอยู่ด้วย และไม่รู้จักผู้ออกกฎ หรือลำดับชั้นทางจิตวิญญาณของพวกมัน ศาสนาบางศาสนาของชาวโลกจึงเรียก “พระผู้สร้าง” (Creator) ว่า “พระเจ้า” (God) ซึ่งการเรียกแบบนี้ เป็นการนำคำศัพท์ทั่วไป มาใช้เป็นคำศัพท์ที่เป็นทางการ เหมือนอย่างที่เรียกทารกเพศหญิง (girl) ว่า Girl อะไรแบบนั้น
 • แต่ถ้าจะเรียกพระเจ้าว่า “พระผู้สร้างของเรา” (Our Creator) อันนี้จะไม่ผิด หรือไม่แปลกอะไรเลย 
 • เพราะว่าพระองค์ก็เป็นพระผู้สร้างพวกเราจริงๆ เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เข้าใจสับสน
 • ระหว่างพระผู้สร้างกับพระเจ้าจริงๆเท่านั้นเอง
 • ผมเองก็ไม่รู้ว่าความผิดพลาดของการเรียกชื้อนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ มันอาจจะเริ่มเพี้ยนมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์โน่นแล้วก็ได้ 
 • ซึ่งสมัยนั้นพวกเขาก็รู้ว่า “พระผู้สร้าง / สรรพสิ่ง” (Creator/Creation) คือ “ต้นกำเนิด” (The Source), หรือคือ “ทุกสิ่งทุกอย่าง” (All That Is), หรือคือ “ผู้ที่เป็นฉัน” (I AM), หรือคือ “ผู้มีอำนาจไร้ขีดจำกัด” (Almighty), หรือคือ “ความเป็นหนึ่งเดียว” (Oneness), หรือคือ “ความเป็นทั้งหมด” (Totality), หรือชื่ออื่นใดก็ตาม ที่หมายถึงพระผู้สร้าง ที่เป็น “พระผู้เป็นเจ้า” (Supreme Being) ของเอกภพทั้งมวล 
 • ชื่อจะไม่มีความสำคัญอะไรเลย เมื่อเราเรียกชื่อ “พระเจ้า” แต่มอบความรักและความเคารพให้แก่ผู้ที่เราหมายถึงพระผู้สร้าง หรือในทางกลับกันก็ตาม ก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้ว “ตรีเอกานุภาพ” (The Trinity) ของศาสนาคริสต์ อาจจะสามารถแปลความหมายได้ดังนี้: 
 • - พระบิดา (พระผู้สร้าง: ผู้มีพลังอำนาจสูงสุดในเอกภพ ซึ่งในบางศาสนาของพวกคุณเรียกว่าพระเจ้า หรือชื่ออื่นๆ)
 • - พระบุตร (พระเจ้า: ผู้ที่เกิดจากพระผู้สร้าง หรือเป็นบุตรของพระผู้สร้าง และก็ยังเป็นพระผู้เป็นเจ้าของจักรวาลของเราด้วย ซึ่งตรงนี้ชาวโลกไม่ค่อยรู้กัน ว่าแตกต่างจากพระผู้สร้างอย่างไร)
 • - พระจิต (ปริมณฑล หรือ อาณาเขตที่อยู่ใกล้พระผู้สร้างมากที่สุด ซึ่งบางทีก็เรียกว่า “อาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์” (Cristed realm) ซึ่งเป็นที่ๆรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างชั้นสูงสุดทั้งหลาย ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักดำรงอยู่ 
 • และเป็นที่ๆจิตวิญญาณของพระศาสดาทั้งหลายสถิตอยู่ ก่อนที่จะลงมาเกิดเพื่อเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในดวงดาวต่างๆทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งรวมถึง พระเยซูคริสต์ และพระพุทธเจ้า บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ด้วย
 • ไม่ว่าชื่อเรียกและการตีความหมายจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่ความเชื่อมโยงกันของตรีเอกานุภาพนี้ ก็จะยังคงมีลำดับชั้นเหมือนเดิม และลำดับชั้นอันศักดิ์สิทธิ์ของความมีอำนาจ และความเป็นสัพพัญญูอันไร้ขีดจำกัดของพระผู้สร้าง กับพลังอำนาจในลำดับถัดๆมาของพระองค์ ก็จะไม่มีความแตกต่างกัน มันต่างกันเฉพาะชื่อเรียกเท่านั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น