วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 32

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กลางคืน และ ข้อความ
การเข้าฌาน จนถึงฌาน 4 คือ สมถะกรรมฐาน
ถอยจากฌาน 4 ลงมาอยู่ที่ฌาน 3 คือ วิปัสสนากรรมฐาน
การเดินจงกรมคือ วิปัสสนากรรมฐาน
การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยมหาสติคือ วิปัสสนากรรมฐาน
ทุกครั้งที่รวมจิต *แสงแห่งบารมีจิต* เจ้าจะเกิดขึ้นเอง อัตโนมัติ
ทุกครั้งที่เจ้ายิ้ม *แสงแห่งบารมีกาย* เจ้าจะสว่างขึ้นทันที
.
#ผู้ใดนำบทธรรมะเราไปเผยแผ่ [ ถ่ายเอกสารรวมเล่ม แจกเป็นธรรมทาน ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น