วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระอริยะอะไรมีกิเลส?

ในภาพอาจจะมี 1 คน
พระอริยะอะไรมีกิเลส?
 • พระอริยะบางรูปสำเร็จธรรมขั้นสูงมาก แต่มีกิเลสได้ เพื่อบำเพ็ญบารมีไปต่อชาติภพหน้า เช่น พระศรีอาริยเมตตรัย อย่างไรละครับ 
 • พระโพธิสัตว์นั้นปกติ ท่านจะไม่รีบบรรลุธรรม เพราะอะไร? เพราะเมื่อบรรลุธรรมแล้ว จิตจะสงบนิ่ง จะเฉยๆ จะไม่ทำอะไรแล้วครับ มันเหมือนจบหมดทุกอย่างแล้ว 
 • แต่พระศรีอาร์ฯ นั้นท่านเป็นพวก "วิริยธิกะ" มีความเพียรเยอะ ดังนั้น เมื่อบรรลุธรรมเหมือนๆ กันนั้น พระโพธิสัตว์องค์อื่นอาจนิ่งเฉย จบแล้ว แต่ท่านก็ยังบำเพ็ญไปได้เรื่อยๆ โปรดสัตว์ไปได้เรื่อยๆ เพราะเป็นวิริยธิกะไงละครับ เก็จนะ?
 • คนอะไรมีความรักแล้วไม่ลงตัว ต้องกลายเป็นเพื่อนกันทุกทีไป? แปลกไหม? มีความรักแล้วยุ่ง วุ่นวายอะไรของมันนักหนา จนผิดปกติ จนเป็นเรื่องราวใหญ่โต 
 • สุดท้าย รักกันได้แค่แบบเพื่อนเท่านี้เอง นี่แหละ "เมตตรัยยะ" ที่มาจากคำว่า "ไมตรี" เอกลักษณ์ของท่านคือ การใช้มิตรภาพ ไมตรีจิต หรือมาในรูปแบบของการเจริญสัมพันธไมตรี, การทูต เป็นต้น 
 • เพราะไม่ใช่พระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความรัก มีคู่ได้ตามปกติ พระอวโลกิเตศวรนั้นปกติท่านสามารถจะเกิดเป็นสตรีเพศ เพื่อมาสยบสัตว์ดุร้ายเช่น ฮ่องเต้ เป็นต้น 
 • ท่านจึงมักมาในรูปหญิงงาม และมักได้เป็นพระสนม, มเหสี ฯลฯ อยู่ใกล้ๆ กับฮ่องเต้ ทำหน้าที่รับใช้ เหมือนพระกวนอิมทำ แต่จะไม่ทำหน้าที่เป็นฮ่องเต้เสียเอง ศาสดาเสียเอง ผู้นำเสียเอง
 • เพราะท่านจะรับใช้ผู้นำอยู่ข้างๆ ผู้นำ ในขณะที่พระเมตตรัยโพธิสัตว์นั้น มาในรูปมิตรอย่างไรละครับ แยกให้ออกนะฮะ 
 • โพธิสัตว์สององค์นี้ องค์หนึ่งมาในรูปคู่ครอง องค์หนึ่งมาในรูปเพื่อนหรือมิตร จะได้บำเพ็ญไม่ผิด
 • พระสมณโคดมนั้นท่านให้ "นาม" ของพระโพธิสัตว์ อันเป็นสมมุติบัญญัติไว้ดีแล้ว และตรงมากแล้ว เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
 • ทว่า ก็ยังมีหลายท่านบำเพ็ญบารมีผิดพลาดไป เช่น จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระอวโลกิเตศวร แต่ไม่เข้าใจ "วิถีของผู้รับใช้" ครับ 
 • จึงตั้งตัวเป็นผู้นำเสียเอง บางคนอ้างตัวเป็นพระกวนอิม แต่พฤติกรรมและการบำเพ็ญคนละเรื่องกันเลย 
 • พระกวนอิมท่านบำเพ็ญอย่างไร? ท่านก็เป็นคนรับใช้ครับ การต้องอยู่อย่างผู้รับ เรียกว่า "วิถีกวนอิม" (พลังอิม) อยู่แล้ว 
 • การต้องเป็นผู้รับใช้ก็เป็นหน้าที่ปกติของท่าน ที่ทำต่อพระพุทธะเบื้องบนอยู่แล้ว ทุกอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้ว เป๊ะๆ 
 • แต่คนเรามันไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้ง ไปทำตาม "อำเภอใจ" กันก็เลยไม่สำเร็จ บำเพ็ญแล้วผิดเพี้ยนกลายพันธุ์เป็นตัวอะไรกันก็ไม่ รู้ 555 
 • ผู้บำเพ็ญฝ่ายหญิงส่วนใหญ่มาจากอวโลกิเตศวร ซึ่งมีปาง "ปัจเจกพุทธะ" อยู่ด้วย หลายคนกลายเป็นปางนี้ฮะ คือ กูไม่สนใจใครห่าแม่งละ กูจะเป็นพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาเสียเองละ ไงครับ
 • เขาไม่ได้ให้มึงมาเป็นศาสดา เขาให้มึงมาเป็น "ผู้รับใช้" โว้ย 555
 • เคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ทำงานรับใช้อาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นอาจารย์สอนธรรมของชายนี่ละฮะ เขาไม่ทำตัวเป็นผู้นำเสียเอง ศาสดาเสียเอง หรือพระพุทธเจ้าเสียเอง 
 • แบบว่ากูตรัสรู้เองแล้ว ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ไหนทั้งนั้น กูเหนือทุกคนโว้ย ไม่มีใครเหนือกูโว้ย (แบบพวกคนทรงชอบเป็นกัน) เขาไม่มีแบบนี้ ไม่ทำแบบนี้ 
 • แต่ที่เขาทำคือ ทำงานรับใช้อาจารย์ของชาย เรียกง่ายๆ ว่าเขาก็คือ ศิษย์พี่ของชายเองนี่ละ หน้าตาดีเลย ใสเหมือนพระกวนอิมเลย เขายังไม่ประกาศตัวเป็นพระกวนอิมอะไรเลยครับ 555 และเขาคนนี้ละที่ถ่ายพลังมาให้ชาย จนทำให้ชายหนาวยะเยือกไปเลย (พลังเก้าอิม)
 • ทีนี้จะมี "คนฉลาด" ประเภทหนึ่งเถียงว่าฉันก็รับใช้สิ่งศักดิสิทธิ์แล้วนี่ อันนี้ ไม่ใช่วิถีกวนอิมนะครับ เป็นวิถีพราหมณ์ 
 • วิธีพราหมณ์นั้นรับใช้สิ่งศักดิสิทธิ์เบื้องบนเท่านั้น จะไม่ยอมรับใช้มนุษย์ด้วยกันครับ แต่ "ธรรมวิถีกวนอิม" ท่านจะสอนให้เราหลุดพ้นจากวิถีพราหมณ์ ด้วยการยอมรับใช้มนุษย์ด้วยกันในแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราลดทิฏฐิมานะความหลงตัวเองได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น